Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Läkemedel

Region Västernorrland verkar för en rationell, säker och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning inom länet.

Vår läkemedelskommitté ansvarar för att ta fram rekommendationer till hälso- och sjukvårdspersonalen. Rekommendationerna skall vara grundade på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Här har vi samlat terapiråd, rekommendationer och annan information om läkemedelshantering riktad till vårdgivare och apoteksaktörer.

Läkemedelskommittén

Inom Region Västernorrland finns en läkemedelskommitté med medlemmar som företräder farmacevtisk och medicinsk expertis. Läkemedelskommitténs terapigrupper tar fram rekommendationer inom sina respektive områden.

Du hittar information om kommitténs och terapigruppernas medlemmar via länk under rubriken "Mer på denna webbplats" här på sidan. 

Nationell läkemedelslista 1 maj 2021

Lag om nationell läkemedelslista träder i kraft. Nationella läkemedelslistan ger hälso- och sjukvården, apoteken och patienten en gemensam och aktuell bild av patientens förskrivna och uthämtade läkemedel.

Information till stöd för verksamheter vad gäller förändring i arbetssätt

Läs mer på eHälsomyndighetens sida om nationella läkemedelslistan

Aktuell läkemedelslista vid vårdbesök

När patienter kallas till läkare eller sjuksköterska finns text inlagd i kallelse med uppmaning att ta med aktuell läkemedelslista. Det har också tagits fram en bilaga som kan skickas med kallelsen där patienten kan fylla i de läkemedel som används.

Bilaga, Mina mediciner  

Mitt läkemedel, terapirekommendationer 

Adressen till webbplatsen är: www.rvn.se/mittlakemedel 
Läs mer om hur du laddar ner genväg på din telefon, läs-/surfplatta.

Korrekt läkemedelslista

Korrekt läkemedelslista är en förutsättning för att undvika felaktigheter vid läkemedelsbehandling. Den som träffar patienten har alltid ansvar att försäkra sig om vilka läkemedel patienten använder och hur detta påverkar fortsatt planerad vård.

Broschyr, patientinformation

Fler broschyrer beställs kostnadsfritt från lakemedelskommitten@rvn.se  
Ange vid beställning: Har du koll på dina läkemedel, antal exemplar och leveransadress.