Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Allergiutveckling från barn till vuxna

om vilka som får en svår sjukdom och de som är fortsatt behandlingskrävande

Allergier är vanligt. De allra flesta har milda till måttliga besvär, men allergi kan även vara ett livshotande tillstånd. Det kan vara svårt för både patienter och sjukvård att se vad som är farlig allergi och vad som är mindre farligt, hur man ska utreda och behandla. Läkemedelskommittén vill därför inför pollensäsongen inbjuda till en fortbildningsdag för att sprida ljus över detta komplexa ämne.

Målgrupp: Läkare och sjuksköterskor i primärvård och skola, AT- och ST läkare samt andra läkare och sjuksköterskor med intresse för allergier
Datum: 17 april 2019 09:00-16:00

Material

Allergi hos barn 3timmar
(Eva Landgren och Birgitta Solberg, överläkare, Barn- och ungdomsmedicin, Sundsvall)
- utveckling av allergi
- när är allergier farliga?
- behandlingsmöjligheter inklusive hyposensibilisering

Anafylaxi (PDF)
Eksem (PDF)
Allergi hos barn (PDF)

Allergi hos vuxna (PDF) 1,5timme
(Christian Arns, överläkare, Öron-näsa-halskliniken, Sundsvall)
- luftburen allergi och korsallergier
- när är allergier farliga, anafylaxi hos vuxna
- behandlingsmöjligheter inklusive hyposensibilisering

Födoämnesallergi (PDF) 1timme
(Arvid Hamrin, överläkare, Medicinkliniken, Sundsvall)
- celiaki
- laktosintolerans