Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

En hjärtlig dag!

Tisdag 4 december 2018, Parkaden, Hörnösand

De senaste 25 åren har revolutionerande nya kunskaper kring förebyggande och behandling av hjärtkärlsjukdomar gjort att patienterna har en helt annan prognos jämfört med tidigare. Både nya läkemedel och nya operationsmetoder har i många fall gett både förbättrad livskvalitet och förlängt liv. Denna dag har en bred ansats och kommer att innehålla det mesta inom hjärtkärlområdet som ni kan behöva känna till på en vårdcentral.

Programpunkter

Gemensam inledning
Per Blomström, verksamhetschef, Kardiologikliniken, Sundsvall

Hjärtsvikt
Mohammad Kavianipour, överläkare, Kardiologikliniken, Sundsvall

Ischemisk hjärtsjukdom och diabetes
Joakim Meidell, ST-läkare, Medicinkliniken/Kardiologikliniken, Örnsköldsvik

Förmaksflimmer -läkare
Förmaksflimmer -sjuksköterskor
Sara Själander, specialistläkare, Kardiologikliniken, Sundsvall

EKG-tolkning, QT-förlängning, D-interaktioner, läkemedelsbiverkningar
Hayder Khadim, specialistläkare, Kardiologikliniken, Sundsvall

Hypertoni, gemensamt
Daniel Hagström, överläkare, Medicinkliniken/Kardiologikliniken, Sollefteå