Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Läkemedelskommittén inbjuder till

Lunchföreläsning – Konfusion


Många har svårt att komma iväg på fortbildning, alla vård- och hälsocentraler har idag möjlighet till videouppkoppling.
Ta med din egen lunch och koppla upp dig!

Målgrupp: Läkare och sjuksköterskor inom både öppen och slutenvården samt alla övriga intresserade
Tid:  Tisdag 10 mars 2020, 12:05 -12:55
Föreläsare:  Diana Viklund, Överläkare geriatrik GNR

Välkommen att lyssna på en viktig föreläsning

Konfusion (PDF)

Konfusion är ett allvarligt och vanligt tillstånd som kan medföra stort lidande för patienter och anhöriga men även medföra problem i omvårdnaden och omhändertagandet av äldre patienter både inom slutenvården och öppenvården. Att identifiera och behandla konfusoriska patienter tidigt kan medföra minskad morbiditet och mortalitet. Omvårdnadsstrategier och bemötande är lika viktigt, om inte viktigare, som den symtomlindrande farmakologisk behandlingen