Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Norrländska läkemedelsdagarna 2020

Tisdagen 4/2

10:00 - 11:45  Palliativ medicin

Moderator: Kristina Seling, ordf. i Läkemedelskommittén Region Jämtland Härjedalen

Palliativ symtomlindring (PDF)
Henrik Ångström, Överläkare, Palliativ medicin, Umeå

11:45 – 12:00  ELINOR – Evidensbaserad läkemedelsinformation i norr, två fallbeskrivningar

12:00 - 13:00  Lunch

13:00 - 14:45  Hur vara professionell i mötet med läkemedelsberoende patienter – en klinisk utmaning (PDF)

Moderator: Bo Sundqvist, distriktsläkare och ordf. Läkemedelskommittén i Västerbotten

Per Steneryd, Specialist allmänmedicin, Region Halland 

14:45 - 15:15  Fika

15:15 – 17:00  Migrän: risk- och friskfaktorer i ett stressfyllt samhälle

Moderator: Linda Grahn, ordf. Läkemedelskommittén Region Norrbotten

Hur hitta en optimal terapi för den enskilde individen? (PDF)
Anna-Karin Roos, Neurolog Region Jämtland/Härjedalen
Jane Garli, Fysioterapeut Region Jämtland/Härjedalen

18:30  Gemensam middag – Äpplet


Onsdagen 5/2

08:00 – 09:45  Ögonsjukdomar

Moderator: Bertil Ekstedt, informationsläkare Läkemedelskommittén Region Västerbotten

Läkemedel vid folksjukdomen glaukom (PDF)
Gauti Johannesson, Överläkare och Docent, Ögonkliniken Västerbotten, Umeå.
Läkemedel vid kataraktkirurgi och inflammationsbehandling
Anders Behndig, Överläkare och Professor, Ögonkliniken Västerbotten, Umeå
Torra ögon – hur kan vi hjälpa våra patienter? (PDF)
Erika Rasmuson, ST-läkare, Ögonkliniken Västerbotten, Umeå
 
09:45 - 10:15  Fika

10:15 – 12:00  Dysfagi

Moderator: Maria Alsén Lindström, ordf. Läkemedelskommittén Region Västernorrland

Dysfagi ur ett Öron-Näsa-Halsperspektiv
Katrine Halling Renström, Överläkare, Öron- näs- halskliniken Sundsvall
Dysfagi ur logopedens perspektiv
Anna Nilsson, Logoped, Rehabiliteringskliniken Sundsvall

Dysfagi behandlingslinje
Dysfagi Flödesschema
Självskattningsformulär ÄT-10

12:00 - 13:15  Lunch

13:15 – 15:00  Avslutande föreläsning

Senaste nytt om livsstil och hälsa – trendkänsligt område, men vad säger forskningen?
Mai-Lis Hellenius, Professor Karolinska Institutet

www.sundkurs.se