Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Norrländska läkemedelsdagarna 2019 (film)

 

Länk till film från föreläsningsdagarna (öppnas i nytt fönster)

Tisdagen 5/2

10:00 - 11:45 Bensår – Hur kroniska ska de behöva vara?

Moderator: Kristina Seling, ordf. i Läkemedelskommittén Region Jämtland Härjedalen

Strukturerad behandling av patienter med svårläkta sår -Hur påverkar det läkningstider, antibiotikaförbrukning och kostnader?
Linda Jervidal, Sårsjuksköterska/distriktssköterska, Region Jämtland Härjedalen

Nutrition och rätt kost vid sårbehandling
Sofie Backman, dietist, onkologimottagningen, Sundsvalls sjukhus

11:45 – 12:00 ELINOR - Evidensbaserad läkemedelsinformation i norr
Information om tjänsten där du kan ställa dina frågor om läkemedel.

12:00 - 13:00 Lunch

13:00 - 14:45 Psykisk ohälsa -stora frågor och många bekymmer

Moderator: Linda Grahn, ordf. Läkemedelskommittén Region Norrbotten
Och Maria Alsén Lindström, ordf. Läkemedelskommittén Region Västernorrland

• Utmattningssyndrom
Marie Åsberg, Senior professor, Stressrehab KIDS Danderyds sjukhus

Medicinska konsekvenser av sjukskrivning
Thorne Wallman Distriktsläkare, Docent, Primärvårdens Utvecklingsenhet (PrimUS) Landstinget Sörmland, Eskilstuna och Centrum för Klinisk Forskning Sörmland (CKFD), Uppsala universitet, Eskilstuna och Inst. Folkhälso- och vårdvetenskap, Allmänmedicin & Preventivmedicin, Uppsala universitet, Uppsala

• Diskussion

14:45 - 15:15 Kaffe

15:15 – 17:00 Hjärta: svikt och smärta

Moderator: Bertil Ekstedt, info.läkare Läkemedelskommittén Västerbottens Läns Landsting

• Modern hjärtsviktsbehandling
Kurt Boman, Professor i kardiologi, Forskningsenheten, Skellefteå lasarett

• Hjärtsvikt i primärvården - med fokus på diagnos och prognos
Mona Olofsson, Med dr, BMA, Forskningsenheten, Skellefteå lasarett

Akuta coronara syndrom
Per Ottander, Överläkare, Hjärtcentrum, Umeå universitetssjukhus

18:30 Gemensam middag – Äpplet

Onsdagen 6/2

08:00 – 09:45 Astma och KOL -blås och flås

Moderator: Bo Sundqvist, ordf. Läkemedelskommittén Västerbottens Läns Landsting

• Astma/KOL –från spirometrikörkort till fysisk aktivitet och nya behandlingsalternativ
Thomas Sandström professor, Lung- och allergisektionen, Medicincentrum, NUS Andre Nyberg, docent, fysioterapeut, Umeå universitet

09:45 - 10:15 Fika

10:15 – 12:15 Parallella seminarier

Alla föreläsningar genomförs i två omgångar så att alla har möjlighet att se två föreläsningar. Föreläsningarna hålls mellan 10.15 – 11.10 samt 11.20 – 12.15. Lokaler för respektive parallellt seminarium meddelas i din kallelse.

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre
Gunnar Dahlberg, informationsläkare, Läkemedelskommittén och överläkare, geriatriska kliniken, Region Västmanland
Moderator: Bo Sundqvist, ordf. Läkemedelskommittén Västerbottens Läns Landsting

Antibiotikaresistens i Sverige och världen – hur ser det ut och vad kan vi göra åt det?
Stephan Stenmark, Smittskyddsläkare & Infektionsläkare. Ordf. i Nationella Strama
Moderator: Maria Alsén Lindström, ordf. Läkemedelskommittén Region Västernorrland

• Placebo: från världens första placebo-kontrollerade studie till dagens dolda användning av placebo i vanlig sjukvård
Karin Jensen, medicine doktor i klinisk neurovetenskap, leder en forskargrupp vid Karolinska Institutet i Stockholm
Moderator: Linda Grahn, ordf. Läkemedelskommittén Region Norrbotten

Karins material mailas ut till berörda deltagare

Vitamin D – ett hett solskensvitamin
Håkan Mellhus, Professor/Överläkare Klinisk farmakologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Moderator: Bertil Ekstedt, informationsläkare, Läkemedelskommittén i Västerbottens Läns Landsting

12:15 - 13:15 Lunch

13:15 – 15:00 Avslutande föreläsning

Från global hälsa till hälsa i Norrland (PDF)
Helena Nordenstedt, Public Educator, Gapminder, specialist i internmedicin och forskare på Karolinska institutet

Ordmoln -De största utmaningarna för värdens hälsa? Svar från auditoriet (PDF)

Svarsresultat från Menti-frågor till Auditoriet