Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Läkemedelskommittén inbjuder till

Fortbildningsdag – Rätten och döden

 

Målgrupp:  Familjeläkare, psykiatriker, akutläkare, ST- och AT-läkare, sjuksköterskor, andra intresserade i mån av plats
Datum:  26 februari 2020
Plats:  Parkaden, Härnösand

I sjukvårdens uppgifter ingår även att ta hand om avlidna. Detta ställer både professionella och etiska krav. Denna utbildningsdag tar vi upp hur vi ska ha bra grundläggande rutiner, och hur vi löser de svåra fallen. På eftermiddagen tar vi upp missbruk, ett samhällsproblem där sjukvården har flera olika roller, i samspel med andra samhällsaktörer som exempelvis polisen. I narkotikarelaterad dödlighet kan naloxon i vissa fall var en hjälp, men problematiken är komplex. Sist på dagen har vi en reflekterande föreläsning om när och hur tvång kan och ska brukas.

Program:
 
08.30-09.00 Fika

Välkomna - moderator Martin Enander, Chefläkare

09.00-09.50 Utredning av naturlig död – Medicinsk obduktion, en pusselbit i den kliniska kontexten (PDF)
Johan-Filip Lindgren, ST läkare Patologen, Sundsvall

10.00-12.00  Onaturlig död – Hur rättsmedicin gör utredningar (PDF)
Anders Rietz, Specialistläkare, Rättsmedicin Umeå

12.00-13.00  Lunch
 
13.00-13.50  Polisens arbete med utredning av onaturliga dödsfall
Diskussion kring samarbetet sjukvård och polis
Patrik Kvick, Polisinspektör, Polisen
Niclas Flodin, Polisinspektör, Polisen

14.00-14.45  Missbruk, och överdoser – Hur ser missbruket ut i Västernorrland? Vad kan utdelning av Naloxonspray tänkas bidra med?
Andreas Zehlander, Gruppchef, Polisen och Teresa Silvia, Professor i Kriminologi, Mittuniversitetet
berättar om projekt kring kartläggning av missbruk i Västernorrland.

Maria Lindström, ordförande läkemedelskommittén redogör för ny rutin kring gratis utdelning av Naloxonspray

14.45-15.15  Kaffe

15.15-16.00  Allvarlig psykisk störning och missbruk - LPT eller LVM? (PDF)
Mikael Saric, chefläkare