Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Sjuksköterskestämman 2019

Målgrupp: Sjuksköterskor inom kommun, Region och privata vårdgivare
Plats: Parkaden Härnösand
Datum: Tisdag, 14 maj 2019

Program:

08.30 – 09:00 Fika

09:00 – 09.05 Maria Alsén Lindström, Läkemedelskommitténs ordförande hälsar välkommen

09.05 – 09.45 Diagnostiska fel och misstag –hur kan vanliga sjukdomar missas? Hur pratar vi om det?
Maria Meidell, fd Chefläkare, Kvalitet och Patientsäkerhet, Region Västernorrland 

09.45 – 10:45 Vad kan vi lära av misstag? - Avvikelser - Avidentifierade patientfall/händelseanalyser (PDF)
Martin Enander, Chefläkare, Kvalitet och Patientsäkerhet, Region Västernorrland
Chatrine Viklander, Vårdutvecklare, Kvalitet och Patientsäkerhet, Region Västernorrland

11.00 – 12.00 Parallella föreläsningar

Alt 1: Härskartekniker och lika villkor i arbetsmiljön - ett digitalt motståndsarbete
Semra Sahlin, Universitetsadjunkt, Institutionen för industridesign
Heléne Dahlqvist, Universitetslektor i Folkhälsovetenskap, Institutionen för hälsovetenskap, Mittuniversitetet Sundsvall

Alt 2: E-hälsa och digitalisering i vårdvardagen – patienters perspektiv (PDF)
Madeleine Blusi, Leg. Ssk, Fil. Dr. Omvårdnadsvetenskap, Forskare i e-Hälsa vid Umeå Universitet. FoU Västernorrland, Kommunförbundet

Alt 3: Emotionell påverkan i relation till potentiella tecken och symtom på progression hos män med metastaserad prostatacancer (PDF)
Ulrika Rönningås, Leg. Ssk, Specialistsjuksköterska i onkologi, Onkologmottagningen Sundsvalls sjukhus, doktorand Karolinska Institutet

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 14.00  Parallella föreläsningar

Alt 1: Nya nationella riktlinjen, prevention och behandling om ohälsosamma levnadsvanor (PDF)
Johannes Dock, Folkhälsoplanerare, Enheten för Folkhälsa, Region Västernorrland

Alt 2: Diabetes hos barn och ungdomar (PDF)
Henning Karlsson, ST-läkare, Barn- och ungdomsmedicin, Region Västernorrland

Alt 3: Ett smärtfritt liv – är det möjligt och är det önskvärt (PDF)
Maria Alsén Lindström, Familjeläkare, Läkemedelskommittén, Region Västernorrland

14.00 – 14.30  Kaffe

14.30 – 16.00  Avslutande föreläsning

Att arbeta i katastrofer och humanitära kriser - om erfarenheter, drivkraft och kunskap
Anneli Eriksson, Sjuksköterska, Master i Internationell Hälsa. Projektledare på Karolinska Institutet