Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Svårigheter i vardagen oavsett var vi jobbar

Fortbildningsdag för läkare och sjuksköterskor på sjukhus

Som sjukvårdspersonal träffar vi patienter med diabetes, njursvikt och cancer, multisjuka äldre och patienter med anemi. Dessa patienter träffar vi oavsett var vi arbetar. Sker dessa patientmöten inte så ofta kan det ställa till huvudbry både för läkare och sjuksköterskor. Detta är en dag där du enkelt får en uppdatering kring vad som är aktuellt kring dessa ämnen.

Målgrupp: Läkare och sjuksköterskor i slutenvården
Tid: Onsdag 20 mars 2019
Plats: Hotell Höga Kusten

Program

08.30 – 09:00 Kaffe

09:00 – 10:00 Den multisjuka äldre och läkemedel ur ett slutenvårdsperspektiv (PDF) 
Ulrika Edström, överläkare, Geriatriska kliniken, Örnsköldsviks sjukhus

10:10 – 11:00 Diabetes och njurar (PDF) 
Anders Persson, överläkare, Medicinkliniken, Sundsvalls sjukhus

11:10 – 12:00 Checkpoint-läkemedel – nya möjligheter med potentiellt livshotande biverkningar (PDF) 
Lena Karlsson, tf. sjukhusdirektör/verksamhetschef, Onkologkliniken, Sundsvalls sjukhus

12:00 – 13:00 Lunch

13:00 – 14:20 Immunosuppression vid reumatiska sjukdomar - vad kan vara bra att känna till? Behandling av gikt (PDF)
Evy Björnehall, specialistläkare, Reumatologkliniken, Västerbotten

14:20 – 14:50 Kaffe

14:50 – 15:50 Anemier - utredning och behandling
Jonas Wallvik, universitetslektor, Medicinkliniken, Sundsvalls sjukhus

15:50 – 16:00 Sammanfattning och avslut