Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Teamdag för hemsjukvård och SÄBO

Datum: Tisdag, 9 maj 2019

Program:

09.00 – 09.05 Välkommen, introduktion
Malin Westberg, Ordf. terapigrupp äldre, Geriatriker, Sundsvall

09.05 – 09.45 ÄlSa – hembesöksteam
Erfarenheter från geriatriskt teamarbete hemma hos multisjuka äldre.
Malin Westberg, Ordf. terapigrupp äldre, Geriatriker, Sundsvall

09.45 – 10.45 Att arbeta aktivt med BPSD-registret innebär att förekomsten och allvarlighetsgraden av BPSD minskas. Men hur gör man för att få det att fungera i verkligheten? Ta del av hur man har implementerat arbetet på Thulegården i Matfors. (PDF)
Sofie Christmansson, enhetschef, samt administratör från Thulegården, Matfors

11.00 – 12.00 Information om Regionens tandvårdsstöd
Gella von Schulz, bedömningstandläkare, Region Västernorrland

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 14.15 Falldiskussioner ur ett etiskt perspektiv
Andreas Koro, ST-läkare, Hälsocentralen Själevad

14.15 – 14.45 Fika

14.45 – 15.00 Sammanfattning av falldiskussioner (PDF)
Andreas Koro, ST-läkare, Hälsocentralen Själevad

Etisk Vårdplan (PDF)
Rutin för genomförande av etisk vårdplan (PDF)
Stöd för samtal om svår sjukdom och död (PDF)

15.00 – 16.00 Avvikelser i arbetet med äldre patienter
Martin Enander, chefläkare. Kvalitet- och patientsäkerhet, Region Västernorrland