Information till apoteksaktörer

Här hittar du som apoteksaktör information om gällande rutiner i Region Västernorrland.

Flyktingar från Ukraina

Har rätt till subventionerade receptförskrivna läkemedel på samma sätt som alla asylsökande. Vuxen över 18 år betalar 50 kr för receptförskrivna läkemedel under förutsättning att de ingår i läkemedelsförmånen samt att det är samma förskrivare och samma datum.

Information om massflyktsdirektivet

Migrationsverkets information till apotek

Regionsubventioner

S, Smittskyddsläkemedel

 • Arbetsplatskod: 22xxxxx
 • Åldersgräns/Vara: Enligt smittskyddslagen (SML)
 • Subvention av totalkostnad: 100%, förmånstyp S

Ref 2, Preventivmedel till unga

Preventivmedel inom läkemedelsförmånen, så som p-piller eller långtidsverkande hormonpreparat är kostnadsfria för unga till och med 20 år. För personer som fyllt 21 år se nedan.

 • Åldersgräns/Vara: Från 21 år t.o.m. 25 år/ preventivmedel som ingår i läkemedelsförmånen 
 • Egenavgift: 100 kronor/år
  Även för preventivmedel som normalt används längre än ett år är egenavgiften vid expedition 100 kronor.
 • Recept märks vanligen "P-ungdom"
 • För respektive apotekskedja: RVN kundnummer

Preventivmedel till unga förskrivna med undantagshantering
Unga t.o.m. 25 år som är folkbokförda i Västernorrlands län.

 • Arbetsplatskod: 22xxxxx
 • Egenavgift: 100 kronor/år, alt 25 kr/kvartal.
 • Recept märks "P-ungdom med undantag"
 • För respektive apotekskedja: apotek ska använda separat RVN kundnummer (dvs inte p-ungdom) läs mer

Ref 3, Läkemedel till patienter utan sjukdomsinsikt inom psykiatriska verksamheterna 

 • Arbetsplatskod: 22xxxxx
 • Subvention av totalkostnad: 100%
 • För respektive apotekskedja: RVN kundnummer

Ref 4, Läkemedel till patienter utan sjukdomsinsikt inom RPK

 • Arbetsplatskod: 2215359
 • Subvention av totalkostnad: 100%
 • För respektive apotekskedja: RVN kundnummer

Ref 5, Livsmedel

 • Arbetsplatskod: 22xxxxx
 • Åldersgräns/Vara: Fyllda 16 år/ Speciallivsmedel
 • Subvention av totalkostnad: 100%
 • För respektive apotekskedja - Kundnummer för förskrivande arbetsplats:
  • Länssjukhuset
  • Sollefteå sjukhus
  • Örnsköldsviks sjukhus
  • HC Rvn
  • VC Privata
  • Förskrivning från privat VC ska faktureras den privata VC

Ref 6, Spolvätskor 

 • Arbetsplatskod: 22xxxxx
 • Åldersgräns/Vara: Vätskor för egenvård
 • Subvention av totalkostnad: 100%
 • För respektive apotekskedja - Kundnummer för förskrivande arbetsplats:
  • Länssjukhuset
  • Sollefteå sjukhus
  • Örnsköldsviks sjukhus
  • HC Rvn
  • VC Privata
  • Förskrivning från privat VC ska faktureras den privata VC

Ref 7, Undantagshantering 

 • Arbetsplatskod: 22xxxxx
 • Åldersgräns/Vara: Läkemedel som inte ingår
  i läkemedelsförmånen 
 • Subvention av totalkostnad: 100%
 • För respektive apotekskedja: RVN kundnummer

Ref 8, Papperslösa

 • Arbetsplatskod: 22xxxxx
 • Åldersgräns/Vara: Enligt lag 2013:407
 • Subvention av totalkostnad: Egenavgift 50 kr
 • För respektive apotekskedja: RVN kundnummer
 • För läkemedel som lämnas ut kostnadsfritt enligt Smittskyddslagen till papperslösa gäller regionsubvention S.

Preventivmedel till asylsökande med LMA-kort i Region Västernorrland, länk

Regler för regionsubventioner

 • Regionsubvention 8 gäller enligt lag vissa utlänningar som vistas i länet utan nödvändiga tillstånd.
 • Arbetsplatskod och förskrivarkod ska alltid anges.

Fakturaunderlag

Smittskyddsläkemedel faktureras genom förmånstyp S. Observera att det inte gäller smittskyddsläkemedel till asylsökande, dessa transaktioner ska inte märkas med förmånstyp S av apoteken. Asylsökande faktureras Migrationsverket och registreras med "U".

Fakturaunderlag ska innehålla produktspecifik information, fakturareferens, arbetsplatskod och förskrivarkod/förskrivarens namn samt patients födelsedata.

Vid fakturering av Livsmedel (5) samt Spolvätskor (6) ska förutom uppgifterna ovan även alltid förskrivarens kst (kostnadsställe) framgå i referensfält. Förskrivning från privata vårdcentraler ska för dessa två grupper faktureras den privata vårdcentralen.

Respektive faktura från apoteksaktör får inte erhålla fler än en subventionsgrupp, vidare får respektive faktura inte innehålla fler än en fakturamottagare. Fakturor som inte uppfyller kraven återsänds till leverantören. Kreditfaktura ska innehålla uppgift om vilken debitfaktura som avses. 

Fakturaadress

Region Västernorrland
Kst: xxxxx
Leverantörsfakturor
Box 310
881 27 Sollefteå

Frågor

Vid frågor kontakta Niclas Svensson eller Lena Wiberg, Läkemedelsenheten, Region Västernorrland, tel 0611-800 00.

Vid frågor som rör fakturor kontakta Åsa Östh, tel 0620-192 54. 


Tillbaka till toppen