Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Specialiserad sjukvård i hemmet - SSIH

SSIH är en alternativ vårdform för patienter som annars skulle behöva sjukhusvård. Genom tillgänglighet och kontinuitet arbetar vi för att skapa trygghet så att vården hemma skall fungera bra

SSIH Vuxna är en länsövergripande organisation som består av två läkare och 14 distriktssköterskor, specialistsjuksköterskor och sjuksköterskor fördelade på länets kommuner.

Bemanning och öppettider

Vi som arbetar är stationerade på Närvården Härnösand, sjukhusen i Sollefteå, Sundsvall och Örnsköldsvik samt ett kontor i Ånge. Vardagar är alla kontoren bemannade.

Se SSIH Vuxna på 1177.se för kontaktinformation

Helgdagar 08.00 till 16.30 har en sjuksköterska i länet telefontjänst för rådgivning och konsultation för SSIH:s patienter och personal som är berörda av omvårdnad för våra patienter.

Annan tid på dygnet hänvisas till 1177 eller jourhavande distriktssköterska.

SSIH som vårdform

Målet för vården är att anpassa hjälpinsatserna efter varje individs behov och önskemål och på så sätt försöka uppnå högsta möjliga livskvalité för patient och anhöriga. Vårt arbete bedrivs till största delen konsultativt med råd och stöd till patienter, anhöriga och vårdpersonal.

Genom samordning av vårdinsatser tillsammans med andra vårdgivare ökar tillgänglighet och kontinuitet vilket ger ökad trygghet så att vården hemma fungerar bra. Vårdinsatserna går ut på att hjälpa till när svåra symtom uppkommer i palliativ vård samt där behov av specialiserad sjukvård i hemmet finns, såsom olika behandlingar exempelvis blodtransfusion.

Samarbete med kommunens hemsjukvård

Vi samarbetar med kommunens hemsjukvård efter behov och fördelar arbetet genom upprättande av en Samordnad Individuell Plan (SIP). Vi har också konsultfunktion gentemot andra yrkeskategorier i vården såsom läkare och sjuksköterskor i primärvården, slutenvården, distriktssköterskor i hemsjukvården, hemtjänst, dietist, kurator arbetsterapeut och sjukgymnast.

Sjuksköterskan i kommunens hemsjukvården har det huvudsakliga omvårdnadsansvaret i hemmet. Ett av målen för SSIH är att stödja den ordinarie personalen i palliativa frågor och vid behov medverka till att förbättra palliativa rutiner.

Att anslutas till SSIH

För att bli ansluten till SSIH behövs remiss från läkare. Patienten skall ha symtom av sin sjukdom och vara i behov av specialiserad medicinsk eller palliativ vård. Patienten skall vilja vårdas så mycket som möjligt i hemmet.

Länsövergripande behandlingslinjer för palliativ vård i Region Västernorrland.