Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Samverkansstruktur Västernorrland

Samverkansstrukturen består av tre nivåer:

SocialReKo
Består av politiker från berörda nämnder i kommunerna och regionen.
Ordförande 2015-2018 är Andreas Sjölander Ordförande FPT-nämnden Region Västernorrland. 
Vice ordförande är Malin Larsson, ordförande socialnämnden Sundsvalls kommun.


Beredningsgruppen
Består av högre tjänstemän från kommunernas socialtjänst eller motsvarande samt regionens hälso- och sjukvård.
Ordförande Ingeborg Melin, socialchef Timrå kommun
Vice ordförande Peter Löthman, hälso och sjukvårdsdirektör Region Västernorrland

Lokala samverkansgrupper, LSG
Består av verksamhetschefer och enhetschefer från berörda verksamheter i kommunerna och regionen.