Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Samverkan mellan kommunerna och Region Västernorrland

Regionen och länets sju kommuner har gjort en överenskommelse om samarbete och samordning för att den enskilde ska få sina behov av hälso- och sjukvård samt socialtjänst tillgodosedda.

Överenskommelse om samordning och samarbete för att den enskilde ska få sina behov av hälso- och sjukvård och socialtjänst tillgodosedda (pdf)

Överenskommelsen omfattar bland annat:

  • Övergripande rutiner för Samordnad individuell plan (SIP)
  • Ansvarsfördelning
  • Samverkansorganisation

Till den övergripande överenskommelsen är följande överenskommelser kopplade:

  • om samarbete och samordning barn- och unga (MITTBUS)
  • om samverkan inom missbruks- och beroendevården

Övriga överenskommelser

Överenskommelse om tand och hälsoundersökning av barn som placeras i HVB eller familjehem (pdf)

Överenskommelse om uppsökande verksamhet vid munhälsobedömning (pdf)

Överenskommelse bemanning sjukhusvistelse LSS inkl PA rev 25 maj regionen (pdf)

Rutin Förhandsplanering av vård, antagen i beredningsgrupp Soc ReKo 21-01-15 (pdf)

Styrdokument

Resurssättning - Länsgemensam rutin storhelger och röda dagar.pdf