Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
Målbilden för regionens arbete med nära vård

God och nära vård i Västernorrland 2030 - utveckling för hela regionen

Tillsammans med övriga regioner och kommuner i Sverige står vi inför en omställning av hälso- och sjukvården. Länets kommuner och region har bestämt riktningen för en God och nära vård 2030.

Vad är god och nära vård?

Vården behöver komma närmare patienten och brukaren. Utvecklingen av en nära vård pågår på lokal, regional och nationell nivå. Sveriges Kommuner och Regioner har en roll att stödja och synliggöra kommunernas och regionernas arbete för nära vård.

På SKR:s webbplats kan du ta del av en film som beskriver nära vård och varför omställningen till nära vård är nödvändig. Den kan användas för att introducera nära vård för medarbetare, politiker och andra som jobbar med omställningen till nära vård.

Se filmen om nära vård på SKR:s webbplats

Poddcast Nära vård

I sin poddcast intervjuar SKR personer som på olika sätt speglar den den förändring som behövs i omställningen mot nära vård.

Lyssna på SKR:s poddcast Nära vård

Målbild för regionens arbete med nära vård

Länets sju kommuner och Region Västerorrland har skapat en målbild för God och nära vård i Västernorrland 2030 där våra invånare ska uppleva vården som god jämlik och trygg:

  • Jag har en vård som är tillgänglig för mina behov
  • Mitt behov är i fokus och jag är delaktig i min egen vård
  • Jag har en kontinuitet i min kontakt med vården
  • Vården är hälsofrämjande och förebyggande för min hälsa

Programmet God och nära vård i Västernorrland 

Programmet God och nära vård i Västernorrland har ett uppdrag att samordna och stödja utvecklingsprojekt som verkar för nära vård i länet. En programplan skrivs just nu och beslut väntas i maj 2021. Programmet ägs och drivs av alla sju kommuner och regionen som jämbördiga parter. ​

Redan idag pågår utvecklingsprojekt för att ge nära vård

Exempel på projekt som redan pågår är

SIP på distans