Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
Målbilden för regionens arbete med nära vård

God och nära vård i Västernorrland 2030 - utveckling för hela regionen

Tillsammans med övriga regioner och kommuner i Sverige står vi inför en omställning av hälso- och sjukvården. Länets kommuner och region har bestämt riktningen för en God och nära vård 2030.

Programmet God och nära vård i Västernorrland 

Programmet God och nära vård i Västernorrland, har ett uppdrag att samordna och stödja utvecklingsprojekt som verkar för nära vård i länet. Programmets planering för omställningsarbetet sträcker sig fram till 2030. Programmet ägs och drivs av alla sju kommuner och regionen som jämbördiga parter.

Verksamheternas utvecklingsarbete får stöd av programmet

Tillsammans ska medarbetarna i kommunernas och regionens verksamheter utveckla samarbeten och gemensamma arbetssätt som främjar en god och nära vård. Som stöd i arbetet finns programmet god och nära vård i Västernorrland, som erbjuder handledning, mentorskap, metodstöd men
också aktiviteter som utbildningar och workshoppar.

Vem kan få stöd av programmet?

Alla som arbetar inom kommuner och region kan ta stöd av programmet om idén eller projektet är en samverkan mellan region och kommun/kommuner och fyller minst ett av kriterierna för programmet:

  • Personcentrerat förhållningssätt
  • Hälsofrämjande, primärprevention och egenvård
  • Utvecklad tillgänglighet (fysisk och digitalt) 

Har du och din arbetsplats en idé ni vill utveckla eller ett projekt på gång, kontakta programmet via e-post: naravard@rvn.se

Vad är god och nära vård?

Vården behöver komma närmare patienten och brukaren. Utvecklingen av en nära vård pågår på lokal, regional och nationell nivå. Sveriges Kommuner och Regioner har en roll att stödja och synliggöra kommunernas och regionernas arbete för nära vård.

Målbild för regionens arbete med nära vård

Länets sju kommuner och Region Västernorrland har utifrån en medborgardialog tagit fram en Målbild för God och nära vård i Västernorrland 2030 där våra invånare ska uppleva vården som god jämlik och trygg. 

Att nå målet om en God och nära vård i Västernorrland 2030 är en del av arbetet för att skapa ett Västernorrland där människor väljer att leva enligt Regional utvecklingsstrategi 2030, RUS.

Mer om omställningen till nära vård

Regeringskansliets information om reformen

Sveriges kommuner och regioner om omställningen till en nära vård

Sveriges kommuner och regioner om överenskommelsen

För dig som invånare