Nära vård är när vi samverkar över organisationsgränser i delaktighet med invånaren

God och nära vård i Västernorrland

Nära vård handlar om att flytta fokus från organisation och isolerade vård- och omsorgsinsatser till att fokusera på person, relation och samordning utifrån individens behov och förutsättningar.

  • Från fokus på behandling och sjukdom till fokus på hälsofrämjande och förebyggande
  • Från invånaren som passiv mottagare till invånaren som en aktiv och delaktig partner
  • Från vård på sjukhus till öppna vårdformer
  • Från isolerade vårdinsatser till samordning utifrån invånarens behov

Viktiga områden för en nära vård

För att göra förflyttningen finns fyra nyckelområden, där den första är en förutsättning för att nära vård ska äga rum:  

  1. Samverkan mellan region och kommun/kommuner 
  2. Personcentrerat förhållningssätt; utveckla samordning, relationsbyggande och medskapande
  3. Hälsofrämjande, primärprevention och egenvård
  4. Utvecklad tillgänglighet; fysisk och digital

Stöd till utvecklingsprojekt

För att samordna och stödja utvecklingsprojekt i kommunernas och regionernas verksamheter finns programmet God och nära vård i Västernorrland. Under rubriken programområden kan du läsa mer om vilket stöd som ges. Programmet ägs och drivs jämbördigt av länets sju kommuner och region och sträcker sig fram till 2030.

Aktuellt God och nära vård


Tillbaka till toppen