Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
Målbilden för regionens arbete med nära vård

God och nära vård i Västernorrland 2030 - utveckling för hela regionen

Tillsammans med övriga regioner och kommuner i Sverige står vi inför en omställning av hälso- och sjukvården. Länets kommuner och region har bestämt riktningen för en God och nära vård 2030.

Vad är god och nära vård?

Vården behöver komma närmare patienten och brukaren. Utvecklingen av en nära vård pågår på lokal, regional och nationell nivå. Sveriges Kommuner och Regioner har en roll att stödja och synliggöra kommunernas och regionernas arbete för nära vård.

Målbild för regionens arbete med nära vård

Länets sju kommuner och Region Västerorrland har utifrån en medborgaredialog tagit fram en Målbild för God och nära vård i Västernorrland 2030 där våra invånare ska uppleva vården som god jämlik och trygg. 

Programmet God och nära vård i Västernorrland 

Programmet God och nära vård i Västernorrland, som startar 1 juli 2021, har ett uppdrag att samordna och stödja utvecklingsprojekt som verkar för nära vård i länet.  Programmet ägs och drivs av alla sju kommuner och regionen som jämbördiga parter. Kontakta programmet via e-post: naravard@rvn.se

Så säger några nyckelpersoner i länet 

Elin Berglund tittar in i kameran och ler

"Viktigast i den goda och nära vården är alltid individen och individens behov."

Elin Berglund, samordnare, Timrå kommun

Läs mer om hur Elin ser på arbetet med god och nära vård

Hans Wiklund tittar in i kameran och ler

"Vi behöver få prova nya angreppssätt och sätt att arbeta"

Hans Wiklund, samordnare, Sundsvalls kommun

Läs mer om hur Hans ser på arbetet med god och nära vård

 

"Det ger fantastiska möjligheter att hitta samarbetsformer som vi behöver"   

Linda Strid, tillförordnad programledare, Region Västernorrland

Läs mer om hur Linda ser på arbetet med god och nära vård

Sara Hjalmarsson ler och tittar in i kameran

"Genom det förebyggande arbetet har vi också en möjlighet att minska ohälsan på sikt"

Sara Hjalmarsson, god och nära vård-ledare, Sollefteå kommun

Läs mer om hur Sara ser på arbetet med god och nära vård

"Det gemensamma programmet ska kunna finnas med för att stödja och samordna utvecklingen av nära vård i Västernorrland."

Ida Pettersson, samordnare, Kommunförbundet

Läs mer om hur Ida ser på arbetet med god och nära vård