Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
Målbilden för regionens arbete med nära vård

God och nära vård i Västernorrland 2030 - utveckling för hela regionen

Tillsammans med övriga regioner och kommuner i Sverige står vi inför en omställning av hälso- och sjukvården. Länets kommuner och region har bestämt riktningen för en God och nära vård 2030.

Vad är god och nära vård?

Vården behöver komma närmare patienten och brukaren. Utvecklingen av en nära vård pågår på lokal, regional och nationell nivå. Sveriges Kommuner och Regioner har en roll att stödja och synliggöra kommunernas och regionernas arbete för nära vård.

Målbild för regionens arbete med nära vård

Länets sju kommuner och Region Västernorrland har utifrån en medborgardialog tagit fram en Målbild för God och nära vård i Västernorrland 2030 där våra invånare ska uppleva vården som god jämlik och trygg. 

Programmet God och nära vård i Västernorrland 

Programmet God och nära vård i Västernorrland, har ett uppdrag att samordna och stödja utvecklingsprojekt som verkar för nära vård i länet. Programmets planering för omställningsarbetet sträcker sig fram till 2030. Programmet ägs och drivs av alla sju kommuner och regionen som jämbördiga parter.

Verksamheternas utvecklingsarbete får stöd av programmet

Tillsammans ska medarbetarna i kommunernas och regionens verksamheter utveckla samarbeten och gemensamma arbetssätt som främjar en god och nära vård. Som stöd i arbetet finns programmet god och nära vård i Västernorrland, som erbjuder handledning, mentorskap, metodstöd men
också aktiviteter som utbildningar och workshoppar.

Har du och din arbetsplats en idé ni vill utveckla eller ett projekt på gång, kontakta programmet via e-post: naravard@rvn.se

Så säger några nyckelpersoner i länet 

Elin Berglund tittar in i kameran och ler

"Viktigast i den goda och nära vården är alltid individen och individens behov"

Elin Berglund, samordnare, Timrå kommun

Läs mer om hur Elin ser på arbetet med god och nära vård

Hans Wiklund tittar in i kameran och ler

"Vi behöver få prova nya angreppssätt och sätt att arbeta"

Hans Wiklund, samordnare, Sundsvalls kommun

Läs mer om hur Hans ser på arbetet med god och nära vård

 

Linda Strid tittar in i kameran

"Det ger fantastiska möjligheter att hitta samarbetsformer som vi behöver"   

Linda Strid, tillförordnad programledare, Region Västernorrland

Läs mer om hur Linda ser på arbetet med god och nära vård

Sara Hjalmarsson ler och tittar in i kameran

"Genom det förebyggande arbetet har vi också en möjlighet att minska ohälsan på sikt"

Sara Hjalmarsson, god och nära vård-ledare, Sollefteå kommun

Läs mer om hur Sara ser på arbetet med god och nära vård

Ida Pettersson tittar in i kameran.

"Det gemensamma programmet ska kunna finnas med för att stödja och samordna utvecklingen av nära vård i Västernorrland"

Ida Pettersson, samordnare, Kommunförbundet

Läs mer om hur Ida ser på arbetet med god och nära vård

Anna Böhlenius tittar in i kameran.

"Tillsammans skapar vi framtidens vård och omsorg"

Anna Böhlenius, samordnare, Kramfors kommun 

Läs mer om hur Anna ser på arbetet med god och nära vård.