Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Särskilt boende för äldre (SÄBO)

Vid läkarmedverkan kring en patient som bor i kommunens SÄBO har kontakten hittils skett via fysiska möten eller telefon. Nu tillförs också videomöten som ett sätt att mötas.

Region Västernorrlands videomötestjänst är säkrad enligt SKRs verktyg KLASSA, för att säkra verksamhetens behov av skydd och teknik.

Då är videomöte lämpligt

Mötena ska ske precis som tidigare enligt ordinarie rutin. Nu tillförs också möjligheten att kommunicera via video som kan användas vid både planerade och akuta tillfällen och är extra lämpligt när något kan visas i bild eller för att underlätta samtal mellan patient och läkare. 

Videomöte är ett bra alternativ under en pandemi eller om det geografiska avståndet är långt.

Att boka ett videomöte

Det är alltid en vårdgivare (region eller kommun) som håller i mötet, bokar och står för tekniken. Videomöteskataloger, där videomötesrum och koder finns angivna, skickas ut till kontaktpersoner i SÄBO.

Boka och genomför möte - snabbguide SÄBO (pdf)

Boka och genomför möte - snabbguide Hälsocentral/Vårdcentral (pdf)

Att använda videomötestekniken

Instrukuktion SÄBO (pdf)

Instruktion Hälsocentral/Vårdcentral (pdf)

Utbildning för personal på SÄBO

Region Västernorrland har bjudit in till utbildningar för kommunens SÄBO. Utbildningarna har genomförts/ska genomföras: 21 april i Sollefteå, 23 april i Kramfors, 27 april i Ånge, 28 april i Örnsköldsvik, 4 och 5 maj i Sundsvall, 6 maj i Timrå och 7 maj i Härnösand.

Här kan du se de Powerpointbilder som visas under utbildningen (pdf)

Exempel, Lokal hygienrutin (Ppt)

 

 

Har du frågor