Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Smittskydd

Smittskyddsenheten är en länsövergripande myndighet som planerar, organiserar och leder länets smittskyddsarbete. Verksamheten regleras av smittskyddslagen.

Smittskyddsenheten arbetar för att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar till och mellan människor. Arbetet sker bland annat genom epidemiologisk övervakning, smittspårning, information och utbildning. Vår verksamhet omfattar även Strama - Samverkan mot antibiotikaresistens.

Nyhetsarkiv

Nyheter från Smittskydd

  • 2019-04-17 Influensaläget 2019-04-16 Influensaaktiviteten i Sverige avtar långsamt och är nu på en låg nivå. I Västernorrland har totalt 568 fall rapporterats till och med vecka 15.
  • 2019-03-06 Influensaläget 2019-03-05 Samtliga övervakningssystem har indikerat att säsongens influensatopp nåddes under vecka 6. Totalt 453 fall har rapporterats i länet till och med...