Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Smittskydd

Smittskyddsenheten är en länsövergripande myndighet som planerar, organiserar och leder länets smittskyddsarbete. Verksamheten regleras av smittskyddslagen.

Smittskyddsenheten arbetar för att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar till och mellan människor. Arbetet sker bland annat genom epidemiologisk övervakning, smittspårning, information och utbildning. Vår verksamhet omfattar även Strama - Samverkan mot antibiotikaresistens.

Nyhetsarkiv

Nyheter från Smittskydd

 • 2018-06-29 Smittnytt nr 5
 • Influensaläget 2018-05-24
  2018-05-25 Influensaläget 2018-05-24 Samtliga övervakningssystem visar på att säsongens influensaepidemi har avslutats enligt Folkhälsomyndighetens senaste influensarapport.
 • 2018-04-27 Smittnytt nr. 4 2018 Nu kan du läsa senaste numret av Smittnytt.
 • 2018-04-26 Vaccinationsvecka för ökad kunskap Just nu pågår WHO:s Vaccinationsvecka. Veckan och kampanjen syftar till att öka kunskapen om vaccinationers betydelse.
 • 2018-02-08 Influensaläget 2018-02-07 Sammantaget var influensaaktiviteten medelhög och ökande under vecka 4, enligt Folkhälsomyndighetens senaste veckorapport.
  • Vård
 • 2018-01-16 Influensaläget 2018-01-15 Sammantaget var influensaaktiviteten fortsatt låg i Sverige efter årsskiftet enligt Folkhälsomyndighetens senaste veckorapport.
  • Vård
 • 2018-01-04 Mycket liten risk för mässling i länet Sedan början av december har mässling spridits i Göteborg och hittills har tretton fall konstaterats. En av dessa personer som insjuknat med mässli...
  • Vård
 • 2017-03-14 Influensaläget 2017-03-13 Säsongens andra topp i landet som helhet nåddes under vecka 8 och under vecka 9 avtog influensaaktiviteten i hela Sverige.
 • 2017-02-06 Influensaläget 2017-02-06 Influensaaktiviteten i Sverige var oförändrad jämfört med föregående vecka och fortfarande på medelhög nivå under vecka 4 enligt Folkhälsomyndighet...
  • Vård
  • 1177 Vårdguiden