Smittskydd

Smittskyddsenheten är en länsövergripande myndighet som planerar, organiserar och leder länets smittskyddsarbete. Verksamheten regleras av smittskyddslagen.

Smittskyddsenheten arbetar för att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar till och mellan människor. Arbetet sker bland annat genom epidemiologisk övervakning, smittspårning, information och utbildning. Vår verksamhet omfattar även Strama - Samverkan mot antibiotikaresistens.

Covid-19 - här hittar du information från Smittskyddsenheten.

Nyhetsarkiv

Länk till sida med information om covid-19 för vårdgivare
Statistik och fakta om covid-19 och coronavirus

Nyheter från Smittskydd

 • Illustration av ett covid-19 virus i närbild, bredvid syns ett porträtt av ställföreträdande smittskyddsläkare Maria Tempé.
  2022-08-09 Antal nya fall av covid-19 minskar i länet

  Enligt preliminära siffror har antalet bekräftade fall av covid-19 i Västernorrland sjunkit senaste veckan. Antalet inneliggande patienter i smitts...

  Corona och Covid-19
 • Måttlig ökning av covid-19 den senaste veckan
  2022-08-01 Måttlig ökning av covid-19 den senaste veckan

  Enligt preliminära siffror är det en måttlig ökning av covid-19 i Västernorrland under vecka 30, antal nya fall var 249 och 199 vecka 29. Andelen...

  Corona och Covid-19
 • 2022-08-01 Information om apkoppsvaccin

  Regionen har tillgång till ett fåtal doser vaccin mot apkoppor som kan användas som postexpositionsprofylax till personer som är utsatta för smitta...

  Vård

Tillbaka till toppen