Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Rekommendationer för inresande från utlandet

2021-02-11 11:04

Nya varianter av viruset som orsakar covid-19 har upptäckts i flera länder, inklusive Sverige. För att bromsa smittspridning av nya virusvarianter rekommenderar Folkhälsomyndigheten att personer som reser in i Sverige från utlandet ska undvika nära kontakter i 7 dagar och testa sig för covid-19 i anslutning till inresan och 5 dagar efter inresan.

Rekommendationerna gäller både svenska och utländska medborgare och omfattar inresa från alla länder utanför Sverige. För utländska medborgare gäller dessutom krav på intyg om negativt test vid inresa i Sverige.

  • Test ska tas så snart som möjligt efter ankomst till Sverige, helst på inresedagen och upprepas igen på dag 5 efter inresa.
  • Barn födda 2014 och senare är undantagna från testning.
  • Alla inresande, inklusive barn i alla åldrar, ska stanna hemma och undvika nära kontakter i 7 dagar efter ankomst. Detta gäller även om testerna är negativa för covid-19.
  • Personer som redan har testat sig inför inresan (max 48 timmar före ankomst), behöver bara testa sig på dag 5 efter inresa (barn födda 2014 och senare är undantagna från testning).

Undantag för vissa grupper

Arbetspendlare till utlandet, inklusive vårdpersonal, studenter och elever, yrkesförare och personer som ofta passerar gränsen är undantagna från rekommendationen att stanna hemma och testa sig två gånger, förutsatt att de rutinmässigt testas minst 1 gång per vecka. De som inte testas rutinmässigt, ska följa samma regler som andra inresande, se punktlista ovan. Renskötare, fjällräddning, gränsarbetare och barn under 18 år som bor växelvis hos föräldrar i olika länder är undantagna från både rekommendationen om testning och om att stanna hemma.

Om symtom på covid-19 utvecklas

Personer som rest in i Sverige och får symtom på covid-19 ska testa sig så snart som möjligt, även om de redan testat sig vid inresa och på dag 5 efter inresa.

Ersättning när man stannar hemma efter inresa

Personer utan symtom som ska stanna hemma i 7 dagar efter inresa kan inte ansöka om smittbärarpenning hos Försäkringskassan, utan stannar hemma på egen bekostnad. Vid planering av resa bör var och en ta hänsyn till rekommendationen om att stanna hemma i 7 dagar efter inresa i Sverige.

Instruktion till vården

Personer som inte är i behov av sjukvård

I Västernorrland bör testning av resenärer från utlandet i första hand ske med egenprovtagning via 1177 Vårdguidens e-tjänst. Personer som saknar e-legitimation eller svenskt personnummer ska provta sig enligt särskild rutin för dessa grupper, se riktlinjen Provtagning av SARS-CoV-2 hos kategori 4 patienter i öppenvård som saknar elektroniskt ID, på Smittskyddets webbplats under fliken Provtagning covid-19. Laboratoriet som analyserar proverna kan upptäcka nya virusvarianter.

Patienter som läggs in på sjukhus

Vid inläggning på sjukhus bör reseanamnes för patienten och patientens hushållskontakter efterfrågas. Om patienten eller någon person i hushållet rest in i Sverige från utlandet de senaste 14 dagarna ska patienten testas för covid-19 med PCR-test. Detta gäller oavsett inläggningsorsak. I beställningen i BOS anges vilket land personen eller den anhöriga vistats i och provets ytterhylsa märks med en vit häfta. Laboratoriet kan då enkelt identifiera provet och om provet blir positivt snabbt skicka det vidare till Folkhälsomyndigheten för ytterligare analys avseende nya virusvarianter.

Mer information

Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet (Folkhälsomyndigheten)

Nya varianter av SARS-CoV-2 (december 2020-) (Folkhälsomyndigheten)

Krav på negativt covid-19-test för utländska medborgare som reser in i Sverige (Folkhälsomyndigheten)