Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Anmälningsrutiner

Anmälan av allmänfarliga och andra anmälningspliktiga sjukdomar görs utan dröjsmål till smittskyddsläkaren enligt 2 kap. 5 § SmL via SmiNet.

Anmälan görs i första hand elektroniskt efter inloggning, i undantagsfall med blankett för pappersutskrift.

I båda fallen går man in på webbadressen sminet.se, där två alternativ ges:

1. Elektronisk anmälan med login

Klinikbundet lösenord krävs, kontakta Smittskyddsenheten, 060‐13 52 41 om inte din klinik har lösenord.

Gör så här:

  1. Logga in
  2. Välj diagnos. Du får då upp ett för den aktuella sjukdomen särskilt utformat formulär
  3. Fyll i webbformuläret
  4. Klicka på 'Skicka'
    Formuläret skickas elektroniskt till Smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten.

2. Anmälningsblankett för utskrift:

  1. Välj en diagnos. Du får upp en för den aktuella sjukdomen särskilt utformad blankett.
  2. Fyll i blanketten ”på skärmen”  (du kan även skriva ut en tom blankett och fylla i den för hand, men du har då inte tillgång till det stöd som finns för att underlätta ifyllandet).
  3. Skriv ut
  4. Skicka i ett exemplar med internpost till Smittskyddsläkaren, Smittskyddsenheten. Ingen blankett behöver skickas till Folkhälsomyndigheten.