Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Anmälningsrutiner

Anmälan av allmänfarliga och andra anmälningspliktiga sjukdomar görs utan dröjsmål till smittskyddsläkaren enligt 2 kap. 5 § SmL via SmiNet.

 

Information kring elektroniska anmälningar i SmiNet 2021-07-01

Information kring öppnande av ny webbportal för SmiNet 2.

Ny rutin för att anmäla anmälningspliktiga sjukdomar i SmiNet är nu tillgänglig från Folkhälsomyndigheten. Den tidigare tillfälliga lösningen med anmälan via PDF format i ownCloud är borttagen.

För kliniska anmälningar:

 • För inloggning i Sminet 2 via webbadress (se nedan) kommer det nu krävas nya, längre lösenord.
 • Samtliga lösenord har ändrats, vilket innebär att samtliga som loggar in behöver få information om det nya lösenordet.
 • För att öka säkerheten ytterligare kommer det att krävas en autentisering innan inloggningen. Autentiseringen sker via bank-ID, SITHS eller Freja-ID.

Ny webbadress

https://w2.sminet.se/webReport/showdisease

Klistra in ovanstående länk i webbläsare explorer eller edge så fungerar länken. Kräver behörighet.
Läs mer i instruktion: Användarinstruktion ny inlogg sminet.pdf

Gör så här för att anmäla till SmiNet,

 • Följ länken ovan Ny webbadress
 • Begär via mejl till smittskyddsenheten@rvn.se det klinikbundna lösenordet för din klinik. Ange ditt namn, yrkestitel och arbetsplats i mejlet.
 • Öppettider kommer fortsatt vara under kontorstid kl. 8.00–16.30.

Frågor besvaras via mejl: smittskyddsenheten@rvn.se alternativt tfn: 060–135241

 

1. Elektronisk anmälan med login

Klinikbundet lösenord krävs, kontakta Smittskyddsenheten, 060‐13 52 41 om inte din klinik har lösenord.

Gör så här:

 1. Logga in
 2. Välj diagnos. Du får då upp ett för den aktuella sjukdomen särskilt utformat formulär
 3. Fyll i webbformuläret
 4. Klicka på 'Skicka'
  Formuläret skickas elektroniskt till Smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten.

2. Anmälningsblankett för utskrift:

 1. Välj en diagnos. Du får upp en för den aktuella sjukdomen särskilt utformad blankett.
 2. Fyll i blanketten ”på skärmen”  (du kan även skriva ut en tom blankett och fylla i den för hand, men du har då inte tillgång till det stöd som finns för att underlätta ifyllandet).
 3. Skriv ut
 4. Skicka i ett exemplar med internpost till Smittskyddsläkaren, Smittskyddsenheten. Ingen blankett behöver skickas till Folkhälsomyndigheten.