Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Förskola och skola

Små barns infektionsförsvar är inte lika välutvecklat som hos äldre barn och vuxna. Nära kontakt med många andra barn ökar risken för smitta. Barn på förskola blir därför mer utsatta för infektioner än andra barn. Här hittar du material kopplat till smitta i förskola och skola.

Dokument framtagna av smittskyddsenheten i syfte att underlätta arbetet med smitta samt andra dokument och länkar som också är relevant för detta arbete.

Allmänna hygienrutiner i förskolan (pdf)

Höjd hygien- och städnivå vid utbrott av smitta (pdf)

Förskolans föräldrainformation (pdf)

Kan barnet gå till förskolan eller vara hemma?

I  broschyren vardagsinfektioner finns råd och vägledning kring barns infektioner. 

 

Barns vardagsinfektioner 2020

Råd kring barns vardagsinfektioner är utarbetad i samarbete mellan Barnhälsovårdensenheten och Smittskyddsenheten Region Västernorrland.

När barnet är sjukt - föräldrainformation är ett översatt dokument som återfinns på flertalet språk och kan användas i förskola och skola. Förlaga till dessa dokument har utarbetats av Smittskyddsenheten Västerbotten.

Översättningar till andra språk.

Smitta i förskola - en kunskapsöversikt (Folkhälsomyndigheten). En bok som bland annat handlar om hur man minskar risken för smittspridning i barngruppen och hur man kan engagera barnen i det arbetet.

Hyfs - hygiensjuksköterska i förskola (tillhör smittskyddsenheten i Västra Götaland) Här finns bland annat informations- och instruktionsfilmer. 

Hyfs har också skrivit en egen handtvättslåt  och musikvideo "Alla tvättar händerna"