Blodsmitta

Med blodburen smitta menas smitta som överförs via blod, blodprodukter eller blodtillblandade kroppsvätskor.

De viktigaste smittämnena är hepatit B virus (HBV), hepatit C virus (HCV), och humant immunbrist virus (hiv). I Sverige omfattas de av smittskyddslagen som allmänfarliga sjukdomar och ska anmälas av den behandlande läkaren.

Den som är smittbärare får genom sin behandlande läkare förhållningsregler för att begränsa smittspridningen. 

Vårdhandboken - blodburen smitta

Städning och hantering av tvätt/avfall vid särskilda smittämnen (pdf)

Blodsmitta hos asylsökande och flyktingar (pdf)

Hepatit B

Hepatit B Behandlingslinje (pdf)

Hepatit C

Hepatit C Behandlingslinje (pdf)

Hiv

HIV Behandlingslinje (pdf)

Stickskador

Handläggning vid stick- och skärskada samt exponering på slemhinna och skadad hud (pdf)

Patientinformation

Information om smittrisker till dig som injicerar droger

Smitta vid intravenöst missbruk (pdf)

 


Tillbaka till toppen