Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Covid-19, ny coronavirussjukdom

Bekräftade fall och sjukhusvårdade

Antal bekräftade fall: 40 787 (2022-01-24) 

Totalt antal som vårdas på sjukhus: 42 (2022-01-24)   

Antal som vårdas på IVA: 1 (2022-01-24) 

Antal vårdade i smittsam fas: 34 (2022-01-24) 

Antal avlidna: 490 (2022-01-24)

Antal bekräftade fall uppdateras tisdag–fredag. Antal som vårdas på sjukhus och IVA samt antal vårdade i smittsam fas uppdateras dagligen med gårdagens siffror.

Senast uppdaterad tisdagen den 25 januari klockan 14.50.

Smittskyddsenheten lägger på denna sida upp regionala handläggningsrutiner för covid-19 samt länkar till andra relevanta dokument och webbsidor.

Information för sjukvården

Regional handläggningsrutin för covid-19 - med bilagor

Handläggningsrutin för misstänkta och bekräftade fall av covid-19 anpassade för Region Västernorrland. Innehåller provtagningsinformation och vårdhygieniska riktlinjer.

Covid-19 Vårdhygienisk riktlinje

Smittskyddsblad covid-19

Läkarinformation (Smittskyddsläkarföreningen) 

Patientinformation på svenska och flera andra språk (Smittskyddsläkarföreningen) Scrolla ner till covid-19.

Hushållskontakter - information och förhållningsregler (Smittskyddsläkarföreningen)

Information om skyddsutrustning

Information om skyddsutrustning för personal i samband med covid-19

Mer information om covid-19 för vårdgivare

Mer information om covid-19 för dig som vårdgivare. Se länkar nedan eller i menyn.

Provtagning covid-19

Smittspårning covid-19

Förhållningsregler covid-19

Vaccination covid-19

Klinisk vägledning

Städrutin covid-19

Statistik och fakta om covid-19

Affischer och patientinformation covid-19

Covid-19 i Västernorrland

Covid-19 i Västernorrland – aktuellt läge