Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Covid-19, ny coronavirussjukdom

Aktuellt läge covid-19 i Västernorrland


Antal bekräftade fall:
1812

Totalt antal som vårdas på sjukhus: 12

Antal som vårdas på IVA: 0

Antal avlidna: 133

Informationen uppdateras på vardagar.
Senast uppdaterad fredag 7 augusti kl. 14.00

Smittskyddsenheten lägger på denna sida upp regionala handläggningsrutiner för covid-19 samt länkar till andra relevanta dokument och webbsidor.

Information för sjukvården

Regional handläggningsrutin för covid-19 - med bilagor

Handläggningsrutin för misstänkta och bekräftade fall av covid-19 anpassade för Region Västernorrland. Innehåller provtagningsinformation och vårdhygieniska riktlinjer.

Handläggningsrutin covid-19 med vårdhygienisk riktlinje version 11, 200714.pdf

Provtagningsindikation 200713.docx

Provtagningsanvisning Coronavirus SARS-CoV-2

Instruktionsfilm för nasofarynxprov (youtube)

Beslut om avskaffande av anmälningsplikt för behandlande läkare för covid-19

Smittspårning av covid-19 för RVN och för privata vårdgivare, 200714.pdf

Smittspårning av covid-19 inom all kommunal vård och omsorg samt screening och smittspårning för äldre, 200714.pdf

Provtagningsrutin primärvård, kommunal omsorg, institutionsboende och personal i vård och omsorg

Provtagningsrutin Covid-19 primärvård, kommunal omsorg, institutionsboende och personal 20200714.pdf

Skyddsutrustning för personal

Instruktion - ta av och på skyddsutrustning vid omhändertagande av patient med misstänkt eller bekräftad covid-19

Användning av visir på personal för att skydda äldre inom vård och omsorg.pdf

Arbetsmiljöverkets ändringsföreskrift om personlig skyddsutrustning

Läkemedel

Covid-19 – läkemedelsrekommendationer

Dödsorsaksintyg – förtydligande vägledning till utfärdare (Socialstyrelsen)

Information till intygsskrivande läkare med anledning av covid-19 (pdf)

Etik i vården under coronapandemi

Etik under coronapandemi - vägledning och styrdokument

Smittskyddsblad covid-19

Läkarinformation (Smittskyddsläkarföreningen)

Patientinformation på svenska och flera andra språk (Smittskyddsläkarföreningen)

Beredskapsplan för smittskydd

Region Västernorrlands beredskapsplan för smittskydd, pdf

Region Västernorrlands beredskapsplan vid pandemisk influensa, pdf

Utbrottsgrupp vid smittspridning inom vård och omsorg, pdf

Pandemiplan primärvård

Pandemiplan för covid-19 primärvården, 20-05-18 (pdf)

Covid-19 i Västernorrland

Covid-19 i Västernorrland – aktuellt läge