Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Covid-19 och smittskydd på arbetsplatsen

Här hittar du som är medarbetare eller student inom Region Västernorrland information om hur du ska hantera riskbedömning och smittskydd på arbetsplatsen.

Du som har tillgång till regionens intranät kan logga in där med ditt användarnamn och lösenord, och läsa allt vad som gäller för riskbedömning och sjukskrivning samt rätt till ersättning, om tjänsteresor, möten och utbildning. 

Du som vistats i en region där smittspridning konstaterats

Om du inte känner symtom

Underrätta din chef om att du har varit i en region där smittspridning pågår. Utifrån din beskrivning gör din chef en bedömning om det är ok att arbeta. Känner du dig helt frisk och du bedömer att du inte är smittad kan du arbeta som vanligt.

Försiktighetsprincip kan ge beslut om avstängning

Din chef kan besluta om avstängning som en försiktighetsprincip och du blir då avstängd från din arbetsplats fram till dess att misstanken om smitta kan avskrivas genom provtagning. 

Om du känner symtom

Covid-19 påminner ofta om vanlig förkylning eller influensa. Det är vanligt med ett eller flera av följande symtom:

  • feber
  • torrhosta
  • andningsbesvär
  • snuva
  • halsont
  • huvudvärk
  • värk i muskler och leder
  • illamående

Känner du dig sjuk ska du stanna hemma från jobbet även om du bara känner dig lite sjuk.  Du ska därefter vänta i två dygn med att återvända till jobbet efter det att du blivit frisk.

Om du misstänker att du har smittats ta kontakt med 1177 för rådgivning samt meddela din chef.

Du kan själv sjukskriva dig under en vecka men måste därefter ha läkarintyg från dag åtta.

Om läkare konstaterar att du inte får arbeta för att du antingen är smittad eller bedöms vara smittbärare kan du få smittbärarpenning och reseersättning från Försäkringskassan. För detta krävs läkarintyg och ansökan gör du via Försäkringskassans hemsida.

Smittbärarpenning för anställda, Forsäkringskassan 

I samband med en avstängning behåller du dina avlöningsförmåner och vistas i hemmet.

Att bli satt i karantän är sjukvårdens begrepp medan arbetsrättsligt blir du avstängd.

Om du upplever ändrat hälsotillstånd under arbetsdagen

Har du börjat arbeta efter en vistelse i ett riskområde och under en arbetsdag börjar känna av förkylnings- eller influensaliknande symptom ska du omgående gå hem och sjukskriva dig.

Meddela din chef så hen kan förbereda för din frånvaro. Kontakta omgående 1177 för rådgivning avseende vård och provtagning för covid-19.

Du som INTE varit i riskområden

Om du känner dig sjuk med feber, hosta och/eller andningsbesvär

Rekommendationen är att du sjukskriver dig och stannar hemma. Oavsett om det är ett beskedligt virus är det viktigt att förhindra smittspridning.

Om du är orolig att vara smittad av corona ta kontakt med 1177 för vidare rådgivning och eventuell provtagning.

Om du är orolig för att bli smittad

Det är viktigt att regionens verksamhet kan upprätthållas även om det pågår en händelse med ökade risker. Var därför noga med att följa de råd kring hygien och skyddsutrustning som gäller på din arbetsplats.

De allmänna råden är att hålla en god handhygien, nysa och hosta i armvecket eller i pappersnäsduk, inte röra i näsa, ögon och mun samt undvika kontakt med sjuka personer.

Har du kontakt med sjuka personer i din vardag ska du bära den skyddsutrustning och vidta de skyddsåtgärder som är föreskrivna i ditt arbete.

Är du sjuk ska du stanna hemma för att inte smitta andra. Som medarbetare har du alltid ett ansvar att inte bidra till smittspridning.

Sjukskrivning och ersättning vid smitta och sjukledigt

Kompensation för karensavdrag vid sjukdom 11 mars - 11 maj

Karensavdraget slopas genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukperioden.

Arbetsgivare ska göra karensavdrag som vanligt. Arbetstagaren kan i efterhand söka ersättning för den första dagen i sjukperioden från staten. Ansökan görs retroaktivt till Försäkringskassan.

Sjuklönelagens krav på läkarintyg från och med åttonde sjukdagen slopas tillfälligt från 13 mars till 31 maj 2020 i syfte att minska belastningen på en redan ansträngd hälso- och sjukvård samt minska risken för smittspridning om ett stort antal personer ska uppsöka vården för att få intyg.

Detta innebär att du som blir/är sjuk, oavsett orsak, kan stanna hemma från jobbet i upp till 14 dagar utan att behöva uppvisa läkarintyg.

Information om när det är möjligt för arbetstagare att ansöka om ersättningen och hur det ska gå till kommer att publiceras på Försäkringskassans webbplats.

Försäkringskassan om corona och covid-19

Slopat krav på läkarintyg under sjuklöneperioden från 13 mars till 31 maj

Sjuklönelagens krav på läkarintyg från och med åttonde sjukdagen slopas tillfälligt från 13 mars till 31 maj 2020 i syfte att minska belastningen på en redan ansträngd hälso- och sjukvård samt minska risken för smittspridning om ett stort antal personer ska uppsöka vården för att få intyg.

Detta innebär att du som blir/är sjuk, oavsett orsak, kan stanna hemma från jobbet i upp till 14 dagar utan att behöva uppvisa läkarintyg.