Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Covid-19 och smittskydd på arbetsplatsen

Här hittar du som är medarbetare eller student inom Region Västernorrland information om hur du ska hantera riskbedömning och smittskydd på arbetsplatsen.

Du som har tillgång till regionens intranät kan logga in där med ditt användarnamn och lösenord, och läsa allt vad som gäller för riskbedömning och sjukskrivning samt rätt till ersättning, om tjänsteresor, möten och utbildning. 

Om du känner symtom

Känner du dig sjuk ska du stanna hemma från jobbet även om du bara känner dig lite sjuk.  Du ska därefter vänta i två dygn med att återvända till jobbet efter det att du blivit frisk.

Om du misstänker att du har smittats ta kontakt med 1177 för rådgivning samt meddela din chef.

Du kan själv sjukskriva dig under tre veckor men måste därefter ha läkarintyg från dag 21.

Från 1 november återinför Försäkringskassan krav på läkarintyg från och med sjukdag 15.

Om läkare konstaterar att du inte får arbeta för att du antingen är smittad eller bedöms vara smittbärare kan du få smittbärarpenning och reseersättning från Försäkringskassan. För detta krävs läkarintyg och ansökan gör du via Försäkringskassans hemsida.

Smittbärarpenning för anställda, Forsäkringskassan 

I samband med en avstängning behåller du dina avlöningsförmåner och vistas i hemmet.

Att bli satt i karantän är sjukvårdens begrepp medan arbetsrättsligt blir du avstängd.

Om du upplever ändrat hälsotillstånd under arbetsdagen

Om du under en arbetsdag börjar känna av förkylnings- eller influensaliknande symptom ska du omgående gå hem och sjukskriva dig.

Meddela din chef så hen kan förbereda för din frånvaro. Kontakta omgående 1177 för rådgivning avseende vård och provtagning för covid-19.

Om du är orolig för att bli smittad

Det är viktigt att regionens verksamhet kan upprätthållas även om det pågår en händelse med ökade risker. Var därför noga med att följa de råd kring hygien och skyddsutrustning som gäller på din arbetsplats.

De allmänna råden är att hålla en god handhygien, nysa och hosta i armvecket eller i pappersnäsduk, inte röra i näsa, ögon och mun samt undvika kontakt med sjuka personer.

Har du kontakt med sjuka personer i din vardag ska du bära den skyddsutrustning och vidta de skyddsåtgärder som är föreskrivna i ditt arbete.

Är du sjuk ska du stanna hemma för att inte smitta andra. Som medarbetare har du alltid ett ansvar att inte bidra till smittspridning.

Sjukskrivning och ersättning vid smitta och sjukledigt

Kompensation för karensavdrag vid sjukdom 

Karensavdraget slopas genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukperioden.

Arbetsgivare ska göra karensavdrag som vanligt. Arbetstagaren kan i efterhand söka ersättning för den första dagen i sjukperioden från staten. Ansökan görs retroaktivt till Försäkringskassan.

Information om när det är möjligt för arbetstagare att ansöka om ersättningen och hur det ska gå till kommer att publiceras på Försäkringskassans webbplats.

Försäkringskassan om corona och covid-19

Slopat krav på läkarintyg under sjuklöneperioden

Sjuklönelagens krav på läkarintyg från och med åttonde sjukdagen slopas tillfälligt i syfte att minska belastningen på en redan ansträngd hälso- och sjukvård samt minska risken för smittspridning om ett stort antal personer ska uppsöka vården för att få intyg.

Detta innebär att du som blir/är sjuk, oavsett orsak, kan stanna hemma från jobbet i upp till 21 dagar utan att behöva uppvisa läkarintyg.