Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Smittspårning covid-19

Smittspårning covid-19

Ansvarsfördelning smittspårning (pdf)

Remiss smittspårare (Word)

Vägledning för smittspårning covid-19 - Folkhälsomyndigheten

Åtgärdslista, provtagning personal vid exponering av covid-19. Version 2 210618 (pdf)

Informationstext

Information och instruktion för smittspårning till dig som har covid-19 (1177 Vårdguiden)

Information till dig som haft nära kontakt med någon som har covid-19 (1177 Vårdguiden)

Smittspårningsinformation till chefer, arbetsledare, lagledare och motsvarande utanför vård och omsorg (pdf)

Smittspårning i skolor

Smittspårningsinformation till rektorer - ett fall (pdf)

Smittspårningsinformation till rektorer - flera fall (pdf)

Frågor inför skolans kontakt med smittskyddsenheten (pdf)

Smittspårning via egenregistrerade testkit för skolor (pdf)

Information till vårdnadshavare elever och studenter om smittspårning med egenregistrerade testkit (pdf)

E-legitimation till tonåringar (pdf)

Kommunal vård och omsorg

Riktlinje för screening och smittspårning av covid-19 inom kommunal vård och omsorg för äldre (pdf)

Privata vårdgivare och RVN

Riktlinje för screening och smittspårning av covid-19 inom RVN och för privata vårdgivare (pdf)

Smittskyddsblad covid-19

Läkarinformation (Smittskyddsläkarföreningen)

Patientinformation på svenska och flera andra språk (Smittskyddsläkarföreningen) Scrolla ner till covid-19.

Hushållskontakter - information och förhållningsregler (Smittskyddsläkarföreningen)