Influensa

Influensa är en luftvägsinfektion som återkommer regelbundet varje vintersäsong. Många drabbas vilket somliga år leder till hög sjukfrånvaro och överdödlighet bland äldre. Influensavirus har en förmåga att förändra sig och kan därför orsaka mer omfattande epidemier vissa år.

Information om säsongsinfluensa återfinns på regionens vaccinationssida under rubriken Säsongsinfluensa:

Region Västernorrland - säsongsinfluensa

Folkhälsomyndigheten

Rekommendationer om influensavaccin till riskgrupper

Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper

Information 1177

Allmän information om säsongsinfluensa (1177.se)


Tillbaka till toppen