Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Tuberkulos

Tuberkulos (kallas även TB eller TBC) är en infektionssjukdom som orsakas av en bakterie, Mycobacterium tuberculosis.

Den ger ofta lunginflammation, men kan också drabba andra delar av kroppen såsom lymfkörtlar, skelett, tarm och hjärna. Varje år insjuknar i världen ca 10 miljoner människor i tuberkulos och nära 1,7 miljoner dör av sjukdomen. I Sverige insjuknar ca 500 personer per år. På denna sida finns länkar till information om tuberkulos.

Sjukdomsinformation om tuberkulos (Folkhälsomyndigheten)

Behandlingslinje tuberkulos

Rutin för smittspårning av tuberkulos (pdf)

Screening för tuberkulos och vaccination mot tuberkulos

Tuberkulostest vid hälsoundersökning för asylsökande, kvotflyktingar och anhöriginvandrare - Riktlinje RVN.pdf

Tuberkulos – diagnostik och handläggning under graviditet

Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos (Folkhälsomyndigheten)

Vårdhygien

Tuberkulos handlingsprogram - Riktlinje RVN.pdf

Patientinformation

TBC_svenska_A5 2018.pdf

TBC_engelska_A5_2018.pdf

TBC_somaliska_A5.pdf