Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Publikationer och rapporter

Här lägger vi upp intressanta rapporter, publikationer och andra presentationer på temat antibiotika och resistens, med såväl lokalt som nationellt och internationellt perspektiv.

Lokalt

Antibiotikabehandling av samhällsförvärvad pneumoni av vuxna på sjukhus i Västernorrland (pdf)
Examensarbete av Emma Karlsson, Läkarprogrammet Umeå universitet, 2015.

Uncomplicated urinary tract infections – when are antibiotics necessary? (pdf)
Examensarbete av Fabian Andrén, Läkarprogramet Umeå universitet, 2015.

Indikationer för användning av ciprofloxacin på avdelning 26 A, Sundsvall sjukhus, år 2016 (pdf)
ST-projekt av Johanna Repo, Infektionskliniken Sundsvall, 2017.

Nationellt

Svenskt arbete mot antibiotikaresistens - rapport som beskriver Sveriges långsiktiga och strukturerade arbete mot antibiotikaresistens (Folkhälsomyndigheten)