Utbildningar om antibiotika och resistens

Här hittar du webbutbildningar och utbildningsmaterial som rör antibiotikabehandling och/eller antibiotikaresistens.

Föreläsningar

Stephan Stenmark, ordförande för nationella Strama föreläser på temadag om multiresistenta bakterier i Sundsvall
2018-09-19. Filmen är 1 timme och 21 minuter lång.

Susanne Wiklund, hygiensköterska, PhD, Vårdhygien Stockholm och Karolinska institutet föreläser på temadag om multiresistenta bakterier i Sundsvall 2018-09-19. Filmen är 1 timme och 11 minuter lång.

Webbutbildningar

Antibiotikasmart.se logotypAntibiotikasmart.se

Antibiotikasmart är en interaktiv webbutbildning för ökad kunskap om när antibiotika gör nytta och när det inte gör det. Den är framtagen av SKR tillsammans med lokala Stramagrupper och tar upp de allra vanligaste infektionsdiagnoserna. Utbildningen är uppdelad i olika avsnitt som kan genomföras i etapper om man önskar.

Sårsmart.se logotypSårsmart.se 

Sårsmart är en interaktiv webbutbildning om sårdiagnostik och sårbehandling.

Utbildningsmaterial

Antibiotikaresistens - utbildningsmaterial för skolelever åk 7-9 (pdf)


Tillbaka till toppen