Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Vårdhygien - det handlar om patientsäkerhet

I hälso- och sjukvårdslagen samt tandvårdslagen finns ett uttalat krav på att vården ska vara av god hygienisk standard. Vårdhygien är ett samlingsbegrepp för åtgärder som förebygger att vårdrelaterade infektioner uppstår och sprids samt är en viktig del i arbetet mot antibiotikaresistens.

Basala hygienrutiner spelar en avgörande roll i att förebygga vårdrelaterade infektioner och förhindra smittspridning.

Vårdhygien inom Region Västernorrland

Inom Region Västernorrland arbetar hygienläkare och hygiensjuksköterskor som sjukhusens experter på smittförebyggande åtgärder

Se sida med namn och kontaktuppgifter.