Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Vårdhygien - det handlar om patientsäkerhet

I hälso- och sjukvårdslagen samt tandvårdslagen finns ett uttalat krav på att vården ska vara av god hygienisk standard. Vårdhygien är ett samlingsbegrepp för åtgärder som förebygger att vårdrelaterade infektioner uppstår och sprids samt är en viktig del i arbetet mot antibiotikaresistens.

Basala hygienrutiner spelar en avgörande roll i att förebygga vårdrelaterade infektioner och förhindra smittspridning.

Ta av och på skyddsutrustning vid omhändertagande av patient med misstänkt eller bekräftad covid-19

Covid-19 Skyddsutrustning - på-och avklädning (Word)

Affisch_avklädning skyddsutrustning_A4_200512.pdf

Skyddsutrustning vid vård av patient med misstänkt eller bekräftad covid-19 (pdf)

Arbetsmiljöverket – skyddsutrustning med tillfälliga tillstånd får användas hela 2021

Städrutin

Covid-19 Städrutin (pdf)

Utbildningar och informationsmaterial om covid-19

På socialstyrelsens webbplats finns utbildningar och informationsmaterial som vänder sig till dig som jobbar inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Där finns utbildningar och material som gäller arbetet med att förhindra smittspridning samt utbildningar från Karolinska institutet med fokus på hygienpriciper och användning av personlig skyddsutrustning. Det finns även material om hur sjukvården ska jobba med triage.

Utbildningar och informationsmaterial om covid-19 (Socialstyrelsen)

Vårdhygien inom Region Västernorrland

Inom Region Västernorrland arbetar hygienläkare och hygiensjuksköterskor som sjukhusens experter på smittförebyggande åtgärder

Namn och kontaktuppgifter.