Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Basala hygienrutiner

Basala hygienrutiner står för ett generellt förhållningssätt för att minska risken för smittspridning i alla vårdsituationer.

Följsamhet till de basala hygien- och klädreglerna (BHK) är den enklaste och den mest effektiva åtgärden för att minska smittspridning och förekomsten av vårdrelaterade infektioner (VRI) inom hälso- och sjukvården.

Följsamhet till BHK är även en arbetsmiljöfråga. Varje anställd i patientnära vårdarbete har rätt till skydd mot att infekteras eller koloniseras av olika smittämnen.

BHK Handlingsplan - (länk till riktlinje för ökad följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler)

Egenkontrollprogram Vårdhygienisk standard (Word)

E-utbildningar i basala hygienrutiner

Akademiska sjukhuset i Uppsala och Regionen i Stockholm har gjort E-utbildningar i basala hygienrutiner som även vi i Region Västernorrland får ta del av, se nedan.

E-utbildning i basala hygienrutiner – Region Stockholm

Basal hygien i vård och omsorg