Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Mätningar BHK

Resultaten från mätningarna ska alltid följas upp och diskuteras på en arbetsplatsträff. Om följsamheten är lägre än 80% ska en handlingsplan upprättas.

Mätning fyra gånger per år

Observationsstudier görs fyra gånger per år:

vecka 12-13, 20-21, 37-38 samt vecka 49-50.

Första mätningen på året sammanfaller med SKLs nationella mätning.
Vid samtliga mätningar används SKLs observationsprotokoll samt inmatning av resultaten i databasen.

Alla frågor om mätning och inloggning i databasen besvaras av hygiensjuksköterskorna på respektive ort.

Förkortningar

PPM är en förkortning av punktprevalensmätning
BHK är en förkortning av basala hygienrutiner och klädregler