Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Elektroniskt högkostnadsskydd

Från och med hösten 2021 kommer högkostnadsskydd och frikort hanteras elektroniskt i Västernorrland. Denna information riktar sig i första hand till privata vårdgivare som har avtal med Region Västernorrland.

Tjänsten eFrikort från leverantören CGI kommer att användas för att registrera betalningar, kontrollera om patienten har frikort och för att se kvarvarande belopp innan frikort uppnås. Tjänsten används idag av flera andra regioner i Sverige och införs i Västernorrland i november/december 2021.

För patienterna innebär införandet av elektroniskt högkostnadsskydd (eFrikort) att de inte längre behöver hantera några fysiska högkostnadskort och frikort.

För vårdgivare inom regionen innebär det att vi tar ett större ansvar för att hantera patienternas högkostnadsskydd och frikort.

Vid införandet av eFrikort kommer dagens fysiska högkostnadskort och frikort att bli digitala. Det ger en mer transparent och enhetlig hantering inom regionen, samt bidrar till högre kvalitet och bättre service för patienterna. Med eFrikort säkrar vi patienternas rättighet till högkostnadsskydd, undviker att patienter överdebiteras samt minskar pappershanteringen.

Alla som utför vård som ingår i högkostnadsskyddet berörs. Införandet av tjänsten eFrikort innebär främst förändrade arbetssätt för de medarbetare som hanterar högkostnadskort och frikort idag. Hur tjänsten ska användas beror på typen av vårdgivare.

Läs mer om tjänsten eFrikort här.

Privata vårdgivare som använder NCS Cross

Vid besök ska kontroll av om patienten har frikort eller hur mycket som återstår att betala innan frikort uppnås ske i eFrikort. Inloggning i eFrikort sker med hjälp av ordinarie SITHS-kort (mer information nedan). Om patienten har kvar sitt högkostnadskort ska stämplingarna på kortet kontrolleras mot eFrikort och eventuella stämplingar som saknas registreras i eFrikort. Betalningar som registreras i NCS Cross som ingår i högkostnadsskyddet förs automatiskt över till eFrikort.

Avtal gällande hantering av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, så kallat personuppgiftsbiträdesavtal, regleras inom LOV och behöver inte tecknas specifikt för eFrikort.

Privata tandvårdskliniker som använder SITHS-kort

Vid besök ska kontroll av om patienten har frikort eller hur mycket som återstår att betala innan frikort uppnås ske i eFrikort. Inloggning i eFrikort sker med hjälp av SITHS-kort (mer information nedan). Om patienten har kvar sitt högkostnadskort ska stämplingarna på kortet kontrolleras mot eFrikort och eventuella stämplingar som saknas registreras i eFrikort. Betalningar registreras manuellt i eFrikort efter besöket.

Avtal gällande hantering av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, så kallat personuppgiftsbiträdesavtal, ska upprättas mellan vårdgivaren och regionen.

Privata vårdgivare och tandvårdskliniker som använder Pricomp 

Vid besök ska kontroll av om patienten har frikort eller hur mycket som återstår att betala innan frikort uppnås ske i Pricomp. Betalningar registreras manuellt i Pricomp efter besöket.

Avtal gällande hantering av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, så kallat personuppgiftsbiträdesavtal, ska upprättas mellan vårdgivaren och regionen.

Avtal gällande registrering av vårdgivaren i HSA-katalogen upprättas mellan vårdgivaren och regionen.

Privata vårdgivare och tandvårdskliniker som inte använder SITHS-kort eller Pricomp

Om en privat vårdgivare eller tandvårdsklinik inte använder SITHS-kort eller Pricomp kommer manuella rutiner att tillämpas. Vårdgivaren eller tandvårdskliniken ansvarar för att kontakta regionen inför och efter besöket för att säkra att patienten betalar rätt avgift och får sina betalningar registrerade.

Avtal gällande registrering av vårdgivaren i HSA-katalogen upprättas mellan vårdgivaren och regionen.

Inloggning i eFrikort med SITHS-kort

För att logga in eFrikort webbapplikation krävs:

 • SITHS-kort
 • Uppgifter i HSA-katalogen
  • Medarbetaruppdrag
  • Systemroll för eFrikort

SITHS-kort kan införskaffas via ombud, exempelvis:

 • Almaso för tandvården AB
 • MYBW Office Management Gruppen Holding AB
 • IT Omsorg i Stockholm AB
 • Omsorg & Behandling 1 AB
 • Svensk e-identitet AB

Du kan läsa mer om HSA och SITHS här.

Innan en privat vårdgivare kan logga in i eFrikort måste vårdgivarens och berörda vårdenheters HSA-ID registreras i eFrikort. Administratörerna inom regionen hjälper till med detta.  

Denna information kommer att uppdateras löpande. 

Kontaktuppgifter

För mer information, kontakta projektledare Melenie Arelöf, melenie.arelof@rvn.se, tel. 0611-804 83.