Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

EU:s hälsoprogram - arbetsprogrammet för 2019

2019-04-09 11:55

EU-kommissionen har antagit sin arbetsplan för 2019 avseende EU:s hälsoprogram för perioden 2014-2020.

EU-kommission avser att bland annat avsätta resurser till projekt som rör register avseende sällsynta sjukdomar för europeiska referensnätverk (ERN), samt åtgärder med berörda aktörer för att genomföra EU:s riktlinjer för återhållsam användning av antibiotika inom humanmedicin. Se bilaga till beslutet.

“Joint actions” (insatser som medfinansieras av medlemsländernas myndigheter), föreslås inom tre områden:
- Genomförande av validerad bästa praxis (avser nutrition).
- Stärka hälso- och sjukvårdens beredskap vad gäller biologiska och kemiska terrorattacker.
- Genomförande av digitalt möjliggjord integrerad personcentrerad vård.

Läs mer:

Svensk nationell kontaktpunkt för EU:s hälsoprogram är Anita Janelm på Folkhälsomyndigheten.