Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Hemisolering av hushållskontakter till personer med konstaterad covid-19

2020-11-20 12:00

Informationen gäller från och med 2020-10-13.

Efter ändring i Folkhälsomyndighetens Vägledning för smittspårning av covid-19 skall en person med eller utan symptom, som är hushållskontakt till ett konstaterat covid-19-fall, anses vara ett misstänkt fall och ges förhållningsregler liknande dem som ges till bekräftade fall av covid-19.

Med hushållskontakt avses en person som indexfallet har delat boende med någon gång under smittsam fas. Smittsam fas räknas från 24 timmar före indexfallets symptomdebut till i normalfallet >2 dygns feberfrihet och allmän förbättring samt minst 7 dagar sedan symtomdebut. Om indexfallet inte haft eller har några symtom avses de 24 timmarna som föregår indexfallets provtagningsdatum för positivt PCR-test samt minst 7 dagar.

Förhållningsreglerna innebär för ett misstänkt fall:

  • Man skall arbeta eller studera hemifrån under 7 dagar räknat från indexfallets provtagningsdatum om man arbetar eller studerar på gymnasium/högskola/universitet (undantag: gymnasiesärskolan).
  • Om man inte har möjlighet att jobba hemifrån kan man ansöka om smittbärarpenning från Försäkringskassan; man behöver då ett läkarintyg.
  • Man får gå ut och handla mat och man får lämna och hämta barn på förskola och skola under förutsättning att hygien- och avståndsregler följs.
  • Man måste följa särskilda hygienrutiner: man skall vara noggrann med handhygienen samt hosta och nysa i armvecket eller i näsduk.
  • Får man symptom skall PCR-prov tas.
  • För närvarande kan provtagning till hushållskontakter utan symtom inte erbjudas i Västernorrland pga. bristande provtagningskapacitet.
  • Man kan återgå i arbete/motsv. efter 7 dagar om man är symptomfri och PCR-prov negativt, men man bör vara observant på ev. symptom under hela inkubationstiden, dvs. tills det gått 14 dagar.

Barn i förskolor, grundskolor och motsvarande skolformer samt gymnasiesärskolan behöver inte ges förhållningsregler som avser inskränkningar i skolgång, dvs. de kan fortsatt gå till förskolan, skolan och fritidshem. De skall dock under 14 dagar träffa så få personer som möjligt och avstå från fritidsaktiviteter.

Handläggning

  1. Behandlande läkare vid hälso-/vårdcentral, sjukhus eller annan sjukvårdsinrättning utför själv smittspårning: läkaren identifierar indexfallets ev. hushållskontakter, ger dessa förhållningsregler samt utfärdar vid behov läkarintyg för smittbärarpenning till Försäkringskassan.
  2. Behandlande läkare enligt punkt 1 har remitterat indexfallet till central smittspårare för smittspårning: smittspåraren identifierar indexfallets ev. hushållskontakter, ger dessa förhållningsregler samt återkopplar till remitterande läkare om det finns hushållskontakter som behöver läkarintyg för smittbärarpenning. Läkaren utfärdar då sådana intyg.
  3. Fall upptäckta genom egenprovtagning via 1177 Vårdguidens e-tjänster: central smittspårare identifierar indexfallets ev. hushållskontakter, ger dessa förhållningsregler och kontaktar vid behov läkare vid Kvalitet och patientsäkerhet för utfärdande av läkarintyg för smittbärarpenning enligt särskild rutin.