Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Trygg, säker och samordnad vård- och omsorgsprocess

Den 1 januari 2018 införs en ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som ersätter tidigare lag om kommunernas betalningsansvar.

Syftet med den nya lagen är att främja en god vård och omsorg för patienter som efter utskrivning behöver insatser från kommun och öppen vård samt att onödig vistelse i den slutna vården ska undvikas så långt det är möjligt. Centrala delar i den förändrade lagstiftningen är därför hur kommun och region ska samverka kring gemensamma patienter vid in- och utskrivning från sjukhus.

Läs mer om innehållet i den nya lagen