Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Interna förberedelsearbetet

Följande delar behöver hanteras av respektive organisation i det interna förberedelsearbetet:

Organisationsspecifikt förberedelsearbete

Vid sidan av de länsövergripande åtgärder som genomförs av projektet behöver även varje organisation hantera ett antal mer organisationsspecifika frågor. För att underlätta det interna förberedelsearbetet har projektet sammanställt en lista över organisationsspecifika frågeställningar som förmedlats till berörda organisationer i början av juni 2017.

Vid planering och genomförande av det organisationsspecifika förberedelsearbetet är utgångspunkten att den nya lag som träder i kraft den 1 januari 2018 innefattar båda somatiska och psykiatriska patienter. 

Kommuner

 • Arbetssätt och organisation för sjuksköterskor kopplat till genomförande av SIP
 • Organisation och arbetssätt för biståndshandläggare
 • Hemtjänstens uppdrag vid mottagande efter utskrivning

Regionfinansierad öppenvård

 • Fastställa fast vårdkontakt
 • Fastställa rutin när det förekommer flera fasta vårdkontakter
 • Övrig organisation och arbetssätt kring informationsöverföring och SIP

Specialistsjukvård

 • Arbetssätt och organisation för att säkra informationsöverföring till patienter och enheter
 • Arbetssätt och organisation för tidig involvering av FT/AT på vårdavdelning för bedömningar
 • Införa användning av Prator på akutmottagningar
 • Rondinnehåll utifrån den nya lagen

Rättspsykiatri

 • Interna rutiner för samordnad vårdplanering