Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Samordnad individuell planering på distans

Under 2018 genomför Region Västernorrland en pilot av samordnad individuell planering (SIP) på distans i samarbete med Kramfors kommun. Syftet är att tillsammans med patienter och medarbetare testa och utvärdera video som mötesform.

Att nyttja videoteknik i samband med SIP kan vara ett sätt att erbjuda närmare planering för patienten, samtidigt som det ska kunna leda till flera andra positiva effekter. Bland annat kan det underlätta för närstående som patienten önskar ska delta i mötet, men som är förhindrad att delta fysiskt.

Piloten drivs i projektform och är en del av regionens digitaliseringsarbete med mål om att bidra till mer tillgänglig hälso- och sjukvård för länets invånare. Så väl som att arbetssättet förväntas öka kvalitén för länets invånare och närstående så väntas även positiva effekter i form av minskat antal resor och därmed minskad miljöpåverkan.

I nyhetslistan nedan kan du ta del av nyheter från piloten och andra nyheter som berör arbetet med en trygg, säker och samordnad vård- och omsorgsprocess.

Trygg, säker och samordnad vård- och omsorgsprocess