Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Vanliga frågor och svar

Nedan finns en sammanställning över svar på frågor som lyfts i olika sammanhang av medarbetare som är Prator användare i landstingsfinansierad öppen vård, sluten vård och kommunernas socialtjänst kopplat till ”Samverkansrutin mellan region och kommuner vid in- och utskrivning av patienter i sluten hälso- och sjukvård”.