Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Risk för brist av M-M-RVAXPRO

2019-11-15 17:30

Från och med nästa vecka (v. 47) kommer det att råda brist på M-M-RVAXPRO. Det finns ca 1 000 st doser kvar på lager och många vårdenheter har enligt statistik från leverantören beställt ganska stora volymer vaccin, förmodligen i många fall mer doser än sitt befintliga behov för att ha ett reservlager.

Detta tillsammans med att leverantören inte kunnat förutspå den stora mängden beställningar är anledningen till denna korttidsbrist på M-M-RVAXPRO.

Leverantören MSD har i Sverige fram till och med oktober i år levererat över 255 000 doser av mässling, påssjuka och röda hund-vaccin. Det är fler än 20 000 doser över beräknat årsbehov och överskrider de prognoser som leverantören kunnat förutse. Vid föregående bristsituation, när Priorix fanns att beställa, beställdes det 6 920 st doser. Tillsammans med M-M-RVAXPRO är det totalt 261 920 st doser. Det är viktigt att inte beställa mer vaccin än sitt befintliga behov för att hindra bristsituationer och tyvärr tror vi att det har skett.

Nästa leverans av doser kommer i mitten av december. Säkerhetslagren kommer att fyllas upp med doserna från denna leverans så från och med mitten av december så kommer inte regionernas vårdenheter att drabbas av fler korttidsbrister på M-M-RVAXPRO.

Det som SKL har gjort i denna korttidsbrist av M-M-RVAXPRO är att blockera skolors beställningar av M-M-RVAXPRO fram till nya leveransen, så att endast beställningar från BVC-mottagningarna släpps igenom. Beställningar som har lagts denna vecka av skolor, har efter kommunikation med skolor annullerats för att prioriteras till spädbarnen. Efter kommunikation med leverantören kommer Oriola även att dubbelkolla alla beställningar med över 20 stycken doser för se om dessa går att minska. Allt för att kontrollera om det är en beställning som är större än det befintliga behovet.

Priorix är fortfarande restat.

Frågor hänvisas till:

Helena Eggens
Avtalsansvarig läkemedel
SKL Kommentus Inköpscentral
Post: 117 99 Stockholm Besök: Hornsgatan 15
Direkt: +46-8-709 55 55 Mobil: +46-72-889 91 92
www.sklkommentus.se/inkopscentral