Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Vaccination mot säsongsinfluensan 2018-19

Den officiella vaccinationsstarten ägde rum tisdagen den 6 november.

Smittskyddsenheten och Vårdval har initierat vaccinationskampanjen och publicerat länsgemensamma riktlinjer för influensa- och pneumokockvaccination 2018-2019. Vårdgivare, inom regionen eller privata, står för genomförandet av vaccinationerna.

Alla berörda bör ta del av Folkhälsomyndighetens Rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper och Rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper.

Mer influensavaccin kommer till Västernorrland

Vaccin mot influensa går nu åter att beställa i Västernorrland och leverans väntas preliminärt under vecka 2, 2019.

Länets hälso- och vårdcentraler har nu möjlighet att beställa mer influensavaccin, då ytterligare doser har avsatts för Västernorrland.

Smittskyddsläkaren i Region Västernorrland släpper i och med detta de tidigare införda restriktionerna för influensavaccination som innebar att endast medicinska riskgrupper (inklusive gravida) och personer över 65 år fick vaccineras. Även vårdpersonal och anhöriga till riskgrupper liksom övriga i samhället som önskar vaccin kan nu vaccineras.

Allmänheten uppmanas att efter trettonhelgen via information på 1177 Vårdguiden  kontrollera den lokala tillgången på vaccin samt tider för vaccination på sin hälso/vårdcentral.

  • Influensasäsongen har redan börjat, varför det är viktigt att personer som tillhör medicinska riskgrupper och personer över 65 år, som inte hunnit få vaccin, går och vaccinerar sig så fort vaccinet finns tillgängligt igen, säger Maria Tempé, biträdande Smittskyddsläkare.

/Smittskyddsläkaren 2018-12-20

 

Rekommendationer vid brist på influensavaccin


Den 21/11 beslutade Smittskyddsläkaren att reservera influensavaccination till riskgrupper. Inga nya vaccinleveranser kommer göras till regionen förrän tidigast i januari 2019.

Med anledning av den rapporterade bristen på influensavaccin på flera av Region Västernorrlands hälso- och vårdcentraler beslutade Smittskyddsläkaren 2018-11-21 att reservera influensavaccination till riskgrupper. Enligt tillgänglig information idag kommer inga nya vaccinleveranser att göras till regionen förrän tidigast i januari 2019. Eftersom vaccinbrist råder på flera håll i Sverige publicerade Folkhälsomyndigheten 2018-11-27 rekommendationer vid brist på influensavaccin. Vid begränsad vaccintillgång ska vaccin reserveras för riskgrupper. När behov av prioritering mellan riskgrupper föreligger rekommenderar Folkhälsomyndigheten följande prioriteringsordning:

1. Medicinska riskgrupper, det vill säga gravida efter graviditetsvecka 16 samt vuxna och barn från 6 månader med de sjukdomar eller tillstånd som bedöms öka risken för svår influensasjukdom (se Region Västernorrlands dokument Influensa och pneumokockvaccination, riktlinje).

2. Personer 65 år och äldre som inte ingår i de medicinska riskgrupperna.

3. Sjukvårdspersonal och hushållskontakter i direktkontakt med personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.

Målet med rekommendationen är att genom vaccination skydda de som har en ökad risk för svår sjukdom. Doser bör sparas för vaccination av personer i medicinska riskgrupper som kan tillkomma under senare delen av influensasäsongen, till exempel på grund av nytillkommen medicinsk orsak eller graviditet.

Det är viktigt att kunna omfördela doser mellan olika platser inom en region och kontinuerligt följa vaccintillgången. I Västernorrland varierar tillgången mellan olika hälso- och vårdcentraler. Enheter med kvarvarande lager av vaccin, efter att riskgrupper enligt punkt 1 och 2 vaccinerats och doser reserverats för gravida som går in i graviditetsvecka 16 under influensasäsongen, uppmanas dela med sig till enheter som saknar vaccin till personer i prioritetsgrupp 1 och 2. Vaccination till personer i prioritetsgrupp 3 ges när/om behoven till grupperna 1 och 2 är tillgodosedda. Hälso- och vårdcentraler bör hålla sina sidor på 1177 och eventuellt egna webbsidor uppdaterade angående tillgång på influensavaccin.

Smittskyddsenheten i Västernorrland har efterfrågat och kommer upprepat att efterfråga lagerstatus och behov av influensavaccin på länets hälso- och vårdcentraler. Aktuella uppgifter om detta kommer att förmedlas mellan enheterna. Vaccin som inköpts för att vaccinera vårdpersonal utanför riskgrupperna kommer att omfördelas till medicinska riskgrupper enligt ovan. Varje hälso- och vårdcentral ansvarar för att prioritera mellan riskgrupper enligt ovanstående prioriteringsordning.

/Smittskyddsläkaren 2018-11-28