Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Vaccination mot säsongsinfluensan 2021-22

Höstens vaccination mot säsongsinfluensan startar officiellt tisdagen den 9 november för riskgrupper. Samma grupper som tidigare år rekommenderas vaccin, det vill säga personer över 65 år, riskgrupper under 65 år och gravida efter graviditetsvecka 16.

Även hushållskontakter och sjukvårdspersonal som arbetar nära personer med kraftigt nedsatt immunförsvar liksom all vård- och omsorgspersonal som arbetar nära personer med ökad risk för allvarlig influensa, omfattas av rekommendationen. Här samlas information till vård- och omsorgspersonal. Invånare hittar information på 1177.se.

Årets vacciner

Regionen kommer i år att använda vaccinet VaxigripTetra och för utvalda grupper det nya högdosvaccinet Efluelda/Fluzone HD. Efluelda/Fluzone HD ger ett kraftigare immunsvar och ökat skydd mot influensakomplikationer som pneumoni och sjukhusinläggningar. Det ska användas till personer som bor på särskilt boende för äldre och därmed tillhör den grupp som löper störst risk för allvarlig influensarelaterad sjukdom. Även personer som är födda 1939 eller tidigare och har hemsjukvård vaccineras i år med Efluelda/Fluzone HD.

För barn i åldern 2–17 år finns även tillgång till vaccinet Fluenz Tetra i form av nässpray.

Regionen har upphandlat 57 000 doser av vaccinet Vaxigrip Tetra och ytterligare 5000 doser av högdosvaccinet Efluelda/Fluzone HD. Enligt Statistiska centralbyrån, SCB, finns knappt 60 000 personer över 65 år i Västernorrland.

Statistik på personer i riskgrupp under 65 år och vårdpersonal som omfattas av vaccinationsrekommendationen saknas.Smittskyddsläkaren bedömer att det blir en ökad efterfrågan på influensavaccin denna säsong jämfört med i fjol.

Tidplan för vaccinationerna

Den officiella vaccinationsstarten är vecka 45, men vaccinationerna på särskilt boende för äldre kan påbörjas från cirka vecka 43 utifrån lokal planering. Vecka 45 och 46 kommer endast riskgrupper att erbjudas vaccination. Därefter kommer preliminärt gruppen vård- och omsorgspersonal att släppas på under vecka 47 och 48, innan resterande doser blir tillgängliga för allmänheten.

Vid hotande vaccinbrist, kan prioritering behöva tillämpas, se sidan Prioritering vid vaccinbrist.

Doser måste även reserveras för gravida som går in i graviditetsvecka 16 under hela influensasäsongen. Genom att öppna stegvis för olika grupper vill Folkhälsomyndigheten och Smittskyddsläkaren garantera att de med störst behov, liksom, så långt som möjligt utifrån vaccintillgång, de personer som arbetar nära personer med risk för allvarlig influensa, får möjligheten att vaccinera sig först.

Samtidig vaccination mot covid-19 och säsongsinfluensa

Så långt som möjligt bör samtidig administration av standarddosvaccin VaxigripTetra och påfyllnadsdos (tredje dos) av vaccin mot covid-19 eftersträvas för de grupper som rekommenderas båda vacciner. Detta för att effektivt utnyttja befintliga resurser i vården och av bekvämlighetsskäl för de personer som vaccineras.

Tidsintervallet mellan högddosvaccin Efluelda/Fluzone HD och vaccin mot covid-19 måste däremot vara minst sju dagar. Läs mer på sidan Influensavaccin och covid-19-vaccin.

De grupper som för närvarande rekommenderas påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19 specificeras på regionens sida för vaccination mot covid-19

Registrering i Mitt Vaccin  

Alla doser av influensavaccin som administreras ska registreras korrekt i vaccinationsjournalen Mitt Vaccin. Även pneumokockvaccinationer ska registreras i Mitt Vaccin, men här krävs dubbelregistrering i SysteamCross, då vaccinet inte är kostnadsfritt.

Säsongsinfluensa registrering Mitt Vaccin (pdf)

Kostnadsfri vaccination

Sedan i fjol erbjuder Region Västernorrland kostnadsfri influensavaccination till personer över 65 år och riskgrupper. Vaccination mot pneumokocker som kan ges samtidigt som influensavaccination är fortfarande avgiftsbelagd.

Mer information kommer kontinuerligt

Smittskyddsläkaren kommer att lägga uppdaterade dokument och relevant information inför årets influensakampanj på denna webbsida. 

Verksamheter som utför vaccination uppmanas att hålla sig informerade.

Läs mer om säsongsinfluensa hos Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har utförlig information om säsongsinfluensa som nås via startsidan "Vaccination mot influensa".

Information om riskgrupper finns i:
Rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Information om personalvaccinationer finns här:
Vägledning för vaccination av personal inom vård och omsorg

En slutrapport över influensasäsongen 2020-2021 som innehåller regionala data och planering inför säsongen 2021-2022 finns här:
Influensa veckorapporter-sjukdomsstatistik-Folkhälsomyndigheten

Från och med vecka 40 på hösten till vecka 20 på våren publiceras veckorapporter om influensaepidemin här:
Influensa veckorapporter-sjukdomsstatistik- Folkhälsomyndigheten