Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Upphandlade vacciner

Region Västernorrland har upphandlat vacciner tillsammans med Region Norrbotten, Region Jämtland Härjedalen och Västerbottens läns landsting. Även samtliga kommuner i Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen medverkar, liksom kommunerna i Västerbotten (utom Storumans kommun) och Norrbotten (utom åtta kommuner).

Avtal har slutits med nedanstående leverantörer.

  • Barnvacciner enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet för Barn och Skolhälsovården se längst ner på denna sida, är sedan 2015-03-01 upphandlade nationellt av SKL-kommentus inköpscentral, detta innebär ingen förändring i beställningsrutiner för verksamheterna. Vaccinerna är fortsatt med i denna lathund.
  • Avtalen omfattar också övriga vacciner inom vården, vacciner som ges vid regionens vårdcentraler, privata vårdcentraler, regionens sjukhus och dess läkarmottagningar.
  • Avtalade vaccinerna i denna lathund skall beställas direkt från angivna distributörer för att få avtalat pris.
  • Rekvisition via sjukhusapoteket ska undvikas då det alltid tillkommer orderradsavgift!
  • Alla följesedlar vid leverans av vacciner ska, enligt krav från Läkemedelsverket, sparas på vårdenheten i tre år.

Vacciner som inte berörs av barnvaccinationsprogrammet kan antingen rekvireras från leverantör eller skrivas på recept (för uthämtning via apotek). 

De avtalade priserna är i de flesta fall betydligt lägre än de priser som gäller vid receptförskrivning.

Enheten kan välja att lagerhålla vissa vacciner alternativt beställa till enskilda patienter.

Lägsta kostnad för patienten ska gälla. 

Övriga vacciner som ej avtalen berör, beställs från leverantörerna av dessa.

HPV-Vaccin – är upphandlat nationellt för flickor 10-12 år födda 1999 eller senare och flickor födda 1993-1998 (sk Catch –up vaccination). Upphandlat vaccin är Gardasil och leverantör är MSD AB. Vaccination av HPV sker av skolhälsovården som beställer och regionen faktureras. Övriga åldersgrupper och pojkar betalar fullt pris för vaccinet. Gardasil ingår i läkemedelsförmånen för unga kvinnor 13-26 år.

Följande produkter och förpackningar omfattas av avtalet:

Vacciner från Pfizer AB  (Distributör: Oriola)

Vacciner från Pfizer AB

Vacciner från Sanofi-Pasteur (Distributör: Oriola)

Vacciner från Sanofi-Pasteur

Vacciner från MSD AB (Distributör: Tamro)

Vacciner från MSD AB

Vacciner från GlaxoSmithKline-GSK (Distributör: Oriola)

Vacciner från GlaxoSmithKline-GSK

Vacciner från Scandinavia Biopharma Distribution (Distributör: Tamro)

Vacciner från Scandinavia Biopharma Distribution


Beställningsrutiner

Vacciner från Pfizer AB

Rekvireras från Oriola:
Telefonnummer: 031-88 72 90.
E-post: ks.sjvlakemedel@oriola.com
Öppettider: måndag-fredag 08.00 - 16.30.
Uppge kundnummer för beställande enhet.

Vacciner från Sanofi Pasteur

Telefonnummer: 031-88 72 90, faxnr: 031-88 64 30
E-post: kundservice.sjvlakemedel@oriola.com
Öppettider: Måndag- fredag kl 08.00 – 16.30
Ej leverans måndagar och/eller dag efter helgdag.
Kundnummer erhålls vid första beställningen

Vacciner från MSD AB

Telefonnummer: 0771-515100, faxnr: 0771-515101
E-post: order@msdvaccinservice.se
Öppettider: Måndag- fredag kl 08.00 – 16.30
Ej leverans måndagar och/eller dag efter helgdag.
Kundnummer erhålls vid första beställningen

Vacciner från GlaxoSmithKline

Telefonnummer: 031-88 72 90, faxnr: 031-88 64 30
E-post: kundservice.sjvlakemedel@oriola.com
Öppettider: Måndag- fredag kl 08.00 – 16.30
Ej leverans måndagar och/eller dag efter helgdag.
Kundnummer erhålls vid första beställningen

Vacciner från Scandinavia biopharma Distribution

Telefonnummer: 0771-15 00 30
E-post: vaccin@tamro.com
Öppettider: måndag-fredag 08.00 – 16.30.
Ej leverans måndagar och/eller dag efter helgdag.
Kundnummer erhålls vid första beställningen

Övriga vacciner som ej avtalen berör, beställs från leverantörerna av dessa

I avtalen antagna leverantörer ansvarar och garanterar att kylkedjan bibehålls under transport till beställande enhet.

För avtalet Vacciner enligt Nationella barnvaccinationsprogrammet (SKL):

Ingen kylindikator levereras med vaccinet.
Leveranstiden för barnvacciner är: 72 tim räknat från kl 12.00.
För avtalsfrågor gällande barnvacciner enligt ovan kontakta
ski-kundsupport@sklkommentus.se alt. telefon: 08- 525 029 96.

För övriga vacciner gäller:

Kylindikator (som visar om vaccinet frusit) skall levereras med vaccin leveranserna från oktober tom april.
Leveranstiden för övriga vacciner är: 48 timmar räknat från kl 12.00.
För avtalsfrågor gällande övriga vacciner kontaktas Landstinget Västernorrland avtalsförvaltare Caroline Tåneland, telefon: 0611-804 09.
E-post till Avtalade.lakemedel@rvn.se

Vid eventuella avvikelser, reklamationer kontakta i första hand aktuell leverantör.

Biverkningsrapportering

Rapportering sker enklast direkt via elektronisk blankett på www.lakemedelsverket.se

Läkemedelsverket
Telefon: 018-17 46 00
Telefax: 018-54 85 66
Box 26
751 03 Uppsala
E-post: registrator@mpa.se

För upphandlingsgruppen

Anette Sjöstedt
Barnläkare
Barn och Ungdomsmottagningen
Härnösands sjukhus
87182 Härnösand
Telefon: 0611-84151
E-post: anette.sjostedt@rvn.se

Maria Engström
Upphandlare
Region Västernorrland
Ledningsservice Upphandling
871 85 Härnösand
Tel: 0611-80428
fax 0611-80200
e-post: maria.engstrom@rvn.se

 

Sammanställning Barnvacciner och aktuellt vaccinationsprogram för Barnhälsovård och Skolhälsovård (2015-03-01)

Riskgruppsvaccineringar

BCG, ges i allmänhet vid 6 månaders ålder, se särskilda PM.

Se även aktuella styrande dokument för barnhälsovården