Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Upphandlade vacciner

Här har vi samlat information om och en översikt över upphandlade vacciner.

  • Barnvacciner enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet för Barn och Skolhälsovården, är upphandlade nationellt av SKL-kommentus inköpscentral.
  • Övriga vacciner inom vården, vacciner som ges vid Regionens vårdcentraler, privata vårdcentraler, sjukhusen (avdelningar, mottagningar) är upphandlade av region Västernorrland i samverkan med övriga regioner och landsting i norr.
  • För avtalade vacciner ska inga kostnader som t.ex. frakt eller fakturaavgifter tillkomma.
  • Avtalade vacciner ska i första hand beställas direkt från angivna distributörer och i andra hand från sjukhusapoteket för att få avtalat pris.
  • Vid beställning via sjukhusapoteket tillkommer orderradsavgift, varför det bör undvikas.
  • Enheter inom Region Västernorrland bör beställa vaccin via Proceedo (går direkt till angivna distributörer). Telefonbeställningar bör undvikas.
  • Övriga enheter, som inte beställer via Proceedo, bör beställa via e-post eller webb (se adresser nedan). Telefonbeställningar bör undvikas.
  • Alla följesedlar vid leverans av vacciner ska, enligt krav från Läkemedelsverket, sparas på vårdenheten i tre år.


Övriga vacciner som ej är avtalade, beställs från leverantör eller skrivs på recept (för uthämtning via apotek).

De avtalade priserna är i de flesta fall betydligt lägre än de priser som gäller vid receptförskrivning.

Enheten kan välja att lagerhålla vissa vacciner alternativt beställa till enskilda patienter.

Lägsta kostnad för patienten ska gälla. 

Följande produkter och förpackningar omfattas av avtalet:

Tabell över upphandlade produkter.


Beställningsrutiner för de enheter som inte beställer via Proceedo:

Vacciner från Pfizer AB, Sanofi AB och GlaxoSmithKline AB (Oriola)

Rekvireras från Oriola:
Telefonnummer: 031-88 72 90, faxnummer: 031-88 64 30
E-post: ks.sjvlakemedel@oriola.com
Öppettider: måndag-fredag 08.00 - 16.30.
Ej leverans måndagar och/eller dag efter helgdag.
Kundnummer erhålls vid första beställningen.

Vacciner från MSD AB (Tamro)

Telefonnummer: 0771-515100, faxnr: 0771-515101
E-post: order@msdvaccinservice.se
Webbeställning: www.msdvaccinservice.se
Öppettider: Måndag- fredag kl 08.00 – 17.00
Ej leverans måndagar och/eller dag efter helgdag.
Kundnummer erhålls vid första beställningen

Vacciner från Scandinavia biopharma Distribution (Tamro)

Telefonnummer: 0771-15 00 30 
E-post: vaccin@tamro.com
Öppettider: måndag-fredag 08.00 – 16.30.
Ej leverans måndagar och/eller dag efter helgdag.
Kundnummer erhålls vid första beställningen

I avtalen antagna leverantörer ansvarar och garanterar att kylkedjan bibehålls under transport till beställande enhet.

För avtalet Vacciner enligt Nationella barnvaccinationsprogrammet 2017 (SKL):

Frakt och miljöavgift om 150 kr får tas ut på beställningar under 300 kr.
Ingen kylindikator levereras med vaccinet.
Leveranstiden för barnvacciner är: 72 tim räknat från kl 12.00.
För avtalsfrågor gällande barnvacciner enligt ovan kontakta
ski-kundsupport@sklkommentus.se alt. telefon: 08- 525 029 96.

För övriga vacciner gäller:

Kylindikator (som visar om vaccinet frusit) skall levereras med vaccin leveranserna från oktober tom april.
Leveranstiden för övriga vacciner är: 48 timmar räknat från kl 12.00.
För avtalsfrågor gällande övriga vacciner kontaktas Inköp och Upphandling avtalscontroller Jeanette Johansson, telefon: 0611-804 27.
E-post till Avtalade.lakemedel@rvn.se

Vid eventuella avvikelser, reklamationer kontakta i första hand aktuell leverantör.

Biverkningsrapportering

Rapportering sker enklast direkt via elektronisk blankett på www.lakemedelsverket.se

Läkemedelsverket
Telefon: 018-17 46 00
Telefax: 018-54 85 66
Box 26
751 03 Uppsala
E-post: registrator@mpa.se

För upphandlingsgruppen

Anette Sjöstedt
Barnläkare
Barn och Ungdomsmottagningen
Härnösands sjukhus
87182 Härnösand
Telefon: 0611-84151
E-post: anette.sjostedt@rvn.se

Maria Engström
Upphandlare
Region Västernorrland
Ledningsservice Upphandling
871 85 Härnösand
Tel: 0611-80428
fax 0611-80200
e-post: maria.engstrom@rvn.se

 

Sammanställning Barnvacciner och aktuellt vaccinationsprogram för Barnhälsovård och Skolhälsovård (2015-03-01)

Riskgruppsvaccineringar

BCG, ges i allmänhet vid 6 månaders ålder, se särskilda PM.

Se även aktuella styrande dokument för barnhälsovården