Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Vaccinering mot covid-19

På denna sida hittar du som är vårdgivare praktisk och medicinsk information om vaccination mot covid-19.

Information till dig som är läkare eller sjuksköterska

2020-12-22 Allmän information om vaccination mot covid-19 till läkare och sjuksköterskor i primärvård och kommuner (pdf)

2020-12-22_Praktisk handledning riktlinjer.docx

2020-12-30 Rutinflöde vaccination covid-19 för särskilda boenden (pdf)

Ordination

2021-01-04 Ordination vaccin covid 19 kommuner (Word)

Information till dig som arbetar på särskilt boende eller i hemtjänst, allmän information

2020-12-22 Allmän information till dig som arbetar inom SÄBO eller hemtjänst (pdf)

Erbjudande till den som vill vaccinera sig - intresseanmälan

2021-01-12 Till dig med hemtjänst – erbjudande om vaccination mot covid-19.pdf

2020-12-22 Erbjudande till den som bor på särskilt boende eller har hemtjänst (word)

Vaccinet Comirnaty 

Här hittar du en film och steg för steg beskrivning i text av hur vaccinet iordningsställs. Film med textversion finns på särskild sida.

Beredning av Pfizers vaccin - film med textversion

2020-12-28 Förvaring och iordningsställande av Pfizer-BioNTech covid-19 vaccin Comirnaty RVN (pdf)

Nedanstående länk går till Pfizer/Biontechs webbplats för det nya vaccinet Comirnaty. Här hittar du material, filmer och affischer att använda för utbildning kring hantering, spädning och administrering av Pfizers vaccin.

Comirnaty education- för hälso och sjukvårdspersonal

Injektionsteknik

bild instick.pdf

Skyddsutrustning vid vaccinationen

2020-12-22 Skyddsutrustning vid vaccination (pdf)

Hälsodeklaration

20201230 Hälsodeklaration vaccination covid-19, Mitt vaccins frågor (pdf)

Biverkningar

20210105 Biverkningsrapportering på SÄBO (excel)

Systemet Mitt vaccin

Mitt Vaccin är ett fristående system med egen journal vilket innebär att ingen ankomstregistrering eller dokumentation ska ske i patientjournalen.

Mitt Vaccin Information till chefer - 21-01-07.pdf

Dokumentation Mitt Vaccin

Mitt vaccin - Journal 

Informationsmaterial och hälsodeklaration samt faktablad på olika språk

Informationsmaterial, faktablad och hälsodeklaration: Folkhälsomyndigheten

Vaccinationsplan Region Västernorrland

Vaccinationsplan (pdf)

Information till allmänhet

1177 Vårdguiden - Om vaccin mot covid-19