Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Våld i nära relation

Det finns ett starkt vetenskapligt stöd för att utsatthet för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld påverkar hälsan negativt. En korrekt anamnes är en förutsättning för en patientsäker vård. Därför måste våld i nära relationer uppmärksammas.

Att upptäcka och motverka våld i nära relationer är en självklar del i hälso- och sjukvårdens uppdrag. Att främja en god hälsa på lika villkor anges i hälso- och sjukvårdslagen och tandvårdslagen.

Mellan 2016-2019 arbetar regionen i projektform för att förebygga, upptäcka och behandla våld i nära relationer. Projektets syfte är att;

  • implementera beslut om att frågan om våldsutsatthet ska ställas på rutin
  • säkerställa att dokumentationen sker rätt och säkert
  • ökad kunskap hos personalen om våld och symtom, konsekvenser och stöd
  • säkerställa att Socialstyrelsens föreskrifter efterlevs.

Implementeringen förutsätter kunskap om våld i nära relationer och dess konsekvenser i alla patientnära verksamheter. 

Affischer till väntrummet

Här finns affischer att skriva ut och sätta upp i väntrummet:

Affisch väntrum - Här frågar vi om våld.pdf

Corona - Till alla vuxna - nu måste vi se barnen - affisch.pdf

Corona - Till alla barn och unga - affisch.pdf