Logotyp för Vårdval Västernorrland i form av en stiliserad blomma och text Vårdval Västernorrland

Vårdval Västernorrland

Fritt val innebär att alla har rätt att själv välja den vårdgivare som regionen godkänt och tecknat överenskommelse/avtal inom ramen för lagen (2008:963) om valfrihetssystem (LOV).

Vårdval Västernorrland gäller:

Primärvård: att fritt välja offentlig eller privat vårdcentral/hälsocentral.

Barn- och ungdomstandvård 3-23 år: att fritt välja offentlig eller privat tandläkare.

I menyn hittar du undersidor som rör Primärvården samt Barn- och ungdomstandvård.

Den enhet inom regionen som ansvarar för vårdvalet finns inom Regionledningsförvaltningen under Område Hälso- och sjukvård och heter Vårdval Västernorrland.

Valfrihetswebben - Upphandlingsmyndigheten

Särskilda ersättningar enligt Regelbok

Ansökan ersättning för ST.doc

Ansökan om ersättning för läkarassistent.doc

Ansökan om ersättning länsgemensamt uppdrag.xlsx

Handläggning av besök som inte registreras i NCS Cross.docx

Riktlinje besöksersättning för besök utanför NCS Cross.docx

Blanketter

Listningsblankett (pdf)

Listningsblankett engelska (pdf)


Tillbaka till toppen