Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

ST-tjänst i Primärvården

När du gör din ST-tjänst hos oss får du goda utvecklingsmöjligheter!

I januari 2010 infördes Vårdval Västernorrland och vi jobbar intensivt med utvecklingen av en verksamhet som motsvarar våra patienters behov. Parallellt med verksamhetsarbetet satsar vi på rekrytering av ST-läkare.

När du gör ST hos oss får du en egen handledare. Vi har satsat kraftfullt på handledarutbildning för våra familjeläkare.

Vi har två studierektorer och tillsammans med en av dem gör du och din handledare upp din utbildningsplan.

I ST-utbildningen ingår ST-seminarier, FQ-grupper och annan fortlöpande kompetensutveckling. Region Västernorrland anordnar kurser i forskningsmetodik inklusive handledning på det vetenskapliga arbetet, ledarutvecklingsprogram, handledarutbildning, kurs i konsultationskunskap samt BVC-kurs.”

Varje år har vi ST-dagar, som är kompetenshöjande och trevliga dagar, där våra ST-läkare möts.

Ett gott samarbete med sjukhusklinikerna gör att sidoutbildningens kvalité också är bra.

ST i allmänmedicin med glesbygdsprofil

I Primärvården Västernorrland har du möjlighet att söka ST i allmänmedicin med glesbygdsprofil. 

ST med Forskarprofil

Vi har även erfarenhet av att sätta ihop ST med forskarprofil. Vår ST-utbildning har en väl fungerande struktur utformad för att ST-läkargruppen ska uppfylla målbeskrivningen. Det innebär att du lätt kommer in på de kurser som målbeskrivningen kräver.