Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Olika studentgrupper för VFU

Kanske är du en framtida medarbetare? Här får du som ska göra din Verksamhetsförlagda utbildning information om vad som gäller just för dig. Du får även veta vem du ska kontakta om du har frågor.

Arbetsterapeut

Ta i god tid kontakt med din personliga handledare på arbetsplatsen för att få aktuell information inför din verksamhetsförlagda utbildning. Vi kan erbjuda VFU inom primärvård och sjukhusvård. Ett nära samarbete med flera yrkeskategorier inom omvårdnad, övrig rehabiliteringspersonal inom landsting och kommun. Vi har VFU-avtal med Umeå universitet samt Luleå tekniska universitet.

Barnmorska

Kontakt med klinik

Inför din första kontakt med kliniken kommer du att få ett brev med information.

Avtal
Vi tar emot barnmorskestudenter från Mittuniversitet samt Umeå universitet.

Bra lärklimat
Vi har under många år haft förmånen att få ta emot studenter på VFU. Det betyder att vi har en lång erfarenhet att falla tillbaka på och en väl utbyggd handledarorganisation.

Biomedicinsk analytiker

Det finns idag två inriktningar på utbildningen till biomedicinsk analytiker. Dels inriktning mot laboratoriemedicin och dels inriktning mot klinisk fysiologi. Beroende på vilken inriktning du läser erbjuder Region Västernorrland dig verksamhetsförlagd utbildning på olika platser. 

Din plats
Beroende på inriktning erbjuds du verksamhetsförlagd utbildning inom antingen laboratoriemedicin eller klinisk fysiologi. 

Laboratoriemedicin
Erbjuder dig att pröva på samtliga discipliner under din VFU. Vi har utbildningsplatser inom klinisk kemi (inklusive primärvård), klinisk immunologi och transfusionsmedicin, klinisk patologi samt klinisk mikrobiologi.

Klinisk fysiologi
Erbjuder dig verksamhetsförlagd utbildning inom specialiteterna klinisk fysiologi, nukleärmedicin och neurofysiologi.

Dietist

Dietistmottagningen tar i första hand emot studenter som läser vid Umeå universitets utbildning.

Fysioterapeutprogrammet

Inom Region Västernorrland erbjuds du VFU inom slutenvård samt hälsocentraler. Vi har avtal med Umeå universitet samt Luleå tekniska universitet.

Kontakt med klinik

Ett par veckor före placeringen ska du höra av dig till kontaktperson på kliniken för att få aktuell information. I de flesta fall får du ett brev med information om tid, plats, handledare med mera, någon vecka före praktiktiden.

Vi rör oss framåt

Arbetet med att handleda studenter på klinisk praktik är utvecklande och spännande. Handledaren har kompetens och värdefull erfarenhet. Studenterna har tillgång till de senaste rönen och teorierna och ser på patienten med friska ögon. 

Se helheten

Som fysioterapeutstudent har du möjlighet att under dina kliniska studier följa patienten genom hela vårdkedjan och att dessutom arbeta i ett nära samarbete med flera andra professioner.

Är du intresserad av VFU hos oss kontakta din VFU-samordnare inom utbildningen eller regionens VFU samordnare FoU.vfu@rvn.se

Logoped

En kort beskrivning av verksamheten

Logopedmottagning finns i Sundsvall, Sollefteå samt Örnsköldsvik. Till logopedmottagningen kommer barn, ungdomar och vuxna med språk-, tal- eller röstproblem, eller med svårigheter att tugga och svälja.

Behandling ges enligt utarbetade program och nationell praxis. Samverkan sker med ett flertal andra yrkesgrupper, till exempel; läkare, arbetsterapeut, psykolog, sjukgymnast och tandläkare.

Läkare

Läkarprogrammet är en del av Umeå universitets utbildning

Mer information kan du få här: Regionaliserad läkarutbildning


Sjuksköterskestudenter

Inom Region Västernorrland har vi en handledningsmodell där varje avdelning som tar emot studenter på grundnivå har en sjuksköterska som är huvudhandledare. Huvudhandledarens främsta uppgift är att fungera som stöd och hjälp till de studerade samt till sjuksköterskor som är personliga handledare under VFU-tiden.

Samarbetspartner till Huvudhandledaren är lärare från universitetet. Tillsammans ska de verka för att studiemiljön blir så optimal som möjligt för varje student.

Inom Region Västernorrland finns det flera olika handledningsmodeller.  Några har personliga handledare, andra har "peer learnings"-modellen samt varianter av den.
Läser man vid de universitet som regionen har avtal med så träffar man sina huvudhandledare innan sin första sjukhusplacering.

Läser du vid ett annat universitet/högskola får du via VFU-samordningssjuksköterska eller din ansvariga lärare veta vilken huvudhandledare du ska kontakta.


Vårdavdelningar Länssjukhuset i Sundsvall

Medicin
Avd 1 –Infektion
Avd 2 – Hematologi
Avd 25- Stroke
Avd 24- Njurmedicin, RA,Gastro, Diabetes
Avd 26A- Akut geriatrik
Avd 26B- Geriatrisk rehabilitering
Avd 27- kardiologi telemetri
HIA- Kardiologi
AVA- Akutvårds avdelning inriktning medicin

Kirurgi
Avd 13- Onkologi/Lung
Avd 14-Ortopedi
Avd 15- Kirurgi, Urologi, Öron
AVA-Akutvårdsavdelning inriktning kirurgi
Övriga
Avd 12 BB/Gyn
IVA- Intensivvård
Vårdhotellet
Barnavdelning

Vårdavdelningar Sollefteå Sjukhus

Avd 15 -Kirurgi, Gyn, Ortopedi
Avd 16- kardiologi, internmedicin
Avd 17 – Stroke, internmedicin, rehabilitering
Barnavdelning
BB/gyn

Vårdavdelningar Örnsköldsviks Sjukhus
Medicin avd 1- Mava/Hjärtavdelning
Medicin avd 2- Njurmedicin/hematologi
Medicin avd 3- Stroke, geriatrik, rehabilitering
Kirugavdelningen- kirurgi
Ortopedavdelningen- ortopedi

Specialistsjuksköterska

Avtal för studenter från specialistsjuksköterskeprogrammen med inriktning mot anestesisjukvård, operations sjukvård, intensivvård, psykiatrisk vård, barnmorska och distriktssköterska finns upprättat med Mittuniversitetet samt Umeå Universitet.

Beställning av VFU-platser sker via VFU-ansvarig på universitetet inför varje termin. VFU-plats för studenter från annan högskola/universitet bereds i mån av plats.

Psykolog

Region västernorrland har avtal med Mittuniversitet om platser i Sundsvall, Härnösand och Sollefteå. 

Umeå Universitet har avtal med Örnsköldsvik.
Beställning av VFU-platser sker via VFU-ansvarig vid universitetet inför varje termin.VFU-plats för studenter från annan högskola/universitet bereds i mån av plats.

Förfrågan om VFU-plats ska alltid gå via skolans VFU-ansvarige samt regionens VFU-samordnare för verksamhetsförlagd utbildning. Direkt kontakt med respektive enhetschef undanbedes.

Röntgensjuksköterska

Region Västernorrland har avtal med Umeå universitet samt Luleå Tekniska universitet. Vi har röntgenenheter på alla 3 sjukhus inom länet. VFU-plats för studenter från annan högskola/universitet bereds i mån av plats.

Kontakt med oss
När du fått ditt placeringsställe bekräftat ska du i god tid, höra av dig till din huvudhandledare för information om tid, plats och introduktion.

Är du intresserad av VFU hos oss kontakta din VFU-samordnare inom utbildningen eller regionens VFU samordnare FoU.vfu@rvn.se