Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Kontakt

Vill du veta mera om läkarutbildningen?

Kontakta då:

Magnus Hultin, Ordförande i Programrådet för Läkarprogrammet
Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap
Umeå Universitet
901 85 Umeå
magnus.hultin@umu.se

David Eriksson
Fakultetssamordnare
Medicinska fakultetens kansli
Umeå Universitet
901 87 Umeå
david.eriksson@umu.se

Vill du veta mera om att studera i Sundsvall?

Kontakta då:

Amanda Borgström
Studieadministratör
lpsundsvall.medfak@umu.se

Lektor termin 6:
Anders Själander
Universitetslektor/överläkare
anders.sjalander@rvn.se

Jonas Wallvik    
Universitetslektor/överläkare
jonas.wallvik@rvn.se

Lektor termin 7:
Jakob Walldén
Universitetslektor/överläkare
jakob.wallden@anestesi.umu.se

Yücel Cengiz
Universitetslektor/överläkare
yucel.cengiz@rvn.se

Lektor termin 8:
Göran Umefjord 
Universitetslektor/familjeläkare
goran.umefjord@rvn.se 

Lektor termin 9:
Henrik Gonzalez
Universitetslektor/överläkare
henrik.gonzalez@rvn.se

Eva Westman
Universitetslektor/överläkare
eva.westman@rvn.se

Lektor termin 11:
Sahruh Turkmen
Universitetslektor/överläkare
sahruh.turkmen@rvn.se

Annelie Thorén
Tf lektor/överläkare
annelie.thoren@rvn.se