Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Chefs-och ledarskap

Våra chefer skapar engagemang, stärker den positiva andan och utvecklar och driver verksamheten mot uppsatta mål tillsammans med medarbetarna.

Våra chefer ska tillsammans med medarbetarna utveckla och driva verksamheten mot uppsatta mål. I Region Västernorrland finns drygt 270 chefer.

I takt med att arbetsmarknaden förändras och utvecklas är ett aktivt arbete med kompetensförsörjning avgörande för hur landstinget förverkligar uppdraget och chefen har en viktig roll.

Chefer i regionen ska känna sig trygga och ha stöd i sin ledarroll. De har tid för chefsuppdraget och har tydliga befogenheter och ansvarsområden. Ledarskapet präglas av tillit och förtroende.

En aktiv chefsförsörjning är en del i detta arbete. Under hela chefscykeln, från att attrahera till ett avslut på chefskapet, erbjuder Region Västernorrland som arbetsgivare systematiskt stöd och utvecklingsmöjligheter i ledarrollen.