Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Lönepolitik

Målsättningen med lönepolitiken är att Region Västernorrland i konkurrens med andra arbetsgivare skall kunna rekrytera och behålla viktig kompetens och samtidigt bidra till en fortsatt utveckling av verksamheten.

Lönepolitiken blir verklig när den omsätts i det årliga samtalen; medarbetarsamtal och lönesättande samtal mellan chef och medarbetare. Då värderas prestationer och resultat kopplat till de lönekriterier och individbedömningsgrunder som utvecklats på arbetsplatsen. Löneutvecklingen ska bidra till att en yrkeskarriär i landstinget är attraktiv.

Jämställdhetsperspektiv

Region Västernorrland arbetar med lönekartläggning och löneanalys ur ett jämställdhetsperspektiv tillsammans med utveckling av modeller som effektiviserar löneprocessen.

Individuella önskemål

Möjlighet att växla lön till pensionssparande kan erbjudas alla medarbetare, dock med vissa undantag. Andra individuella önskemål om löneväxling kan gälla arbetstiden.