Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Medarbetarskap

Medarbetarskap bygger på Region Västernorrlands personalpolitiska värderingar och handlar om insikt, delaktighet och ansvar.

Utvecklat medarbetarskap innebär ökat inflytande, tydligare roll men också ett tydligare ansvar. Arbetsmaterial finns för gemensamt utvecklingsarbete på arbetsplatsen.

Medarbetarskapspolicyn uttrycker vad medarbetare kan förvänta sig av att arbeta i landstinget men också vad landstinget kan förvänta sig av sina medarbetare.